Ambasada SAD-a pozdravlja odluku Komiteta za vanjske poslove EU

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država pozdravlja odluku Komiteta za vanjske poslove EU da se nastavi sa zaključivanjem i stupanjem na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa BiH.  Ovo predstavlja važan korak na putu ka integraciji u EU. Izrada i provođenje konkretnih reformi u predstojećim mjesecima biće teška, ali od ključnog značaja za budućnost ove zemlje i dobrobit njenih građana. Da bi proveli ove reforme, politički lideri morat će demonstrirati ustrajnu odlučnost i saradnju.

Konačni cilj procesa stabilizacije i pridruživanja jeste da Bosna i Hercegovina postane članica EU, ali rigorozne mjere neophodne za ovo članstvo bit će od koristi građanima i prije  nego što se proces završi.  Ukoliko zemlja i njeni lideri budu uspješni u provođenju reformi, institucije će se modernizirati, biće uveden princip transparentnosti, dok će načelo  zakonitosti ojačati. SAD su opredijeljene  da  zajedno  sa  EU  pruže pomoć BiH u provedbi reformi koje joj predstoje.