Ambasadorica Cormack uručila nagrade za borbu protiv korupcije

Dame i gospodo, uvaženi gosti:

Iznimno mi je drago što smo se danas okupili ovdje da bismo odali priznanje svima koji su pokazali istinsku posvećenost i hrabrost u borbi protiv korupcije.  Ovi pojedinci predstavljaju veliki broj muškaraca i žena koji se bore za pravdu i transparentnost u ime građana BiH i nadam se da će nakon današnjeg dana, uprkos jasnim iskušenjima sa kojima se suočavaju oni koji vode ovu borbu, sve više građana prihvatiti ovaj izazov.  Govoriću nekih desetak minuta o ovom pitanju ne zato što su naši gosti danas ovdje u Ambasadi problem, nego upravo zato što oni predstavljaju rješenje.  Kako bismo shvatili važnost doprinosa koji su dali današnji laureati, važno je govoriti o ozbiljnosti problema sa kojim se suočavamo.

Vjerujem da je korupcija jedno od ključnih pitanja savremenog doba, a u BiH je ona rak rana koja sprečava razvoj i napredak.  Tako će Ambasada SAD ovu sedmicu posvetiti aktivnostima koje se fokusiraju na pošast korupcije u BiH da bismo podstakli sve građane da se priključe ovoj jako važnoj borbi.  Izabrali smo ovu sedmicu jer su UN proglasile 9. decembar Međunarodnim danom borbe protiv korupcije.  Međutim, zbog ozbiljnosti problema ovdje u BiH, odlučili smo da jedan dan nije dovoljan, te da nam je potrebna cijela sedmica – i da budem iskrena, ni to nije dovoljno.  Dakle, naša Ambasada fokusiraće se na antikoruptivne aktivnosti kao jednog od ključnih ciljeva u 2016. godini.  Jer, ako se ne borimo protiv ove pošasti, sve što radimo da bismo pomogli građanima u BiH biće uzalud.

Mnogi građani iz svih dijelova ove zemlje sa kojima sam se susrela od dolaska u BiH prije skoro godinu dana rekli su mi da je korupcija postala sastavni dio svakodnevnog života većine građana BiH.  Gotovo 30% građana priznaje da su platili mito da bi od vlasti dobili uslugu koja je besplatna.  Plaćaju mito da bi dobili posao, otišli kod doktora, imali bolje školstvo, čak i da bi im djeca dobila bolje ocjene na kraju školske godine.  Dok je u većini zemalja korupcija primarno problem urbanih sredina, ankete pokazuju da je u BiH plaćanje mita državnim službenicima dominantno prisutno kako u urbanim, tako i u ruralnim sredinama.

Iako ova vrsta korupcije direktno utiče na porodice i poslovne ljude koji daju mito, postoji još jedna dimenzija korupcije čiji destruktivan i korozivan uticaj potkopava budućnost i sigurnost svih građana BiH.  Koliko često se pojave izvještaji o nestalim sredstvima, nesolventnim bankama, prevarama prilikom javnih nabavki i misterioznim uplatama?  Ovi izvještaji su toliko česti da se više ne smatraju vijestima.  Ali sa svakim novim skandalom moramo razmišljati o njegovim posljedicama.  Nestaju javni prihodi kojima se trebaju podržati penzijski fondovi, socijalni programi i štednja građana.  Potencijalni investitori odlaze jer gdje god se okrenu, pojavi se neko ko traži mito – investitori su mi to lično kazali – a vlasti ne uspijevaju zadovoljiti osnovne potrebe građana.  Prema nekim procjenama, BiH zbog korupcije gubi 1,4 milijardu maraka godišnje, što je skoro osam posto bruto nacionalnog proizvoda.  Ova sredstva bi se trebala koristiti za školstvo, infrastrukturu i hitne službe; umjesto toga, ova sredstva završe u džepovima onih koji smatraju da nisu prema zakonu odgovorni građanima koje navodno predstavljaju.

Prema nedavnom izvještaju Centra za istraživačko novinarstvo, 295 javnih ugovora, čija je vrijednost preko 103,8 miliona maraka, dodijeljeno je kompanijama čiji su vlasnici ili suvlasnici političari.  Studija Analitike pokazuje da 80% preduzeća smatra da su političke veze jedini način opstanka na bh. tržištu, a preko 55% poslovnih ljudi smatra da je političko sponzorstvo prihvatljivo.  To nije slučaj u savremenim ekonomijama i to se mora promijeniti da bi BiH napredovala.

Niko ne vjeruje da će naša borba biti jednostavna, ali moramo udvostručiti nastojanja u borbi protiv korupcije u BiH.  Znamo da su zemlje sa najvećim ekonomskim rastom zemlje u kojima postoji dobra vlast – a dobra vlast je jednostavno zasnovana na vladavini zakona, transparentnosti i slobodnim i jakim medijima i civilnim društvom.  Ambasada SAD radi sa ključnim partnerima u pravosuđu na svim nivoima – od policije, do sudija i tužilaca.  Također podržavamo civilno društvo u nastojanjima da zagovara i zahtjeva transparentnost.  Međutim, samo naša nastojanja nisu dovoljna.  Već godinama postoje programi, planovi i strategije, ali sve dok uistinu ne počnemo zajednički raditi, nećemo uspjeti.

Smatram da postoje tri stvari koje se moraju desiti kako bi BiH postigla napredak u borbi protiv korupcije.

Prvo, pravosudni sistem mora biti spreman da istražuje i procesuira slučajeve korupcije.  Istražitelji, tužioci i sudije moraju biti spremni da se uhvate u koštac sa ozbiljnim slučajevima, a svi mi ostali moramo aktivno podržavati ta nastojanja.  Također moramo biti spremni podržati i zaštititi hrabre pojedince koji se pojavljuju kao zviždači.

Drugo, moramo bolje koordinirati aktivnosti na izgradnji institucionalnih kapaciteta pravosuđa.  Trenutno se provodi veliki broj izvrsnih programa s ciljem povećanja stepena efikasnosti i učinkovitosti tužilaštava i sudova, ali bez koordinacije među predstavnicima međunarodne zajednice i sa našim bh. partnerima, ne ostvarujemo puni potencijal.

Treće, moramo uraditi više da bismo angažovali javnost u borbi protiv korupcije.  Moramo promijeniti svijest građana ovdje u BiH tako da svi, muškarci, žene i djeca, shvate da korupcija nije normalna pojava, da nije nužna, i da ju ne treba prihvatiti.  Prije nekoliko sedmica usvojena je zajednička jezgra nastavnih planova i programa za borbu protiv korupcije, poduzetništvo i profesionalnu orijentaciju te je objavljena u Službenom listu.  Toje je važan pozitivan korak jer podiže nivo svijesti o borbi protiv korupcije, posebno u obrazovanju.

Također moramo uraditi više da osnažimo civilno društvo i moramo angažovati mlade ljude.  Oni su budućnost BiH i moraju imati podršku da djeluju i javno govore protiv korupcije.

Da bismo postigli ovaj cilj, Ambasada će početkom 2016. uspostaviti partnerstvo sa Pravnim fakultetom i Fakultetom za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu radi angažovanja studenata ovih fakulteta kao posmatrača u sudnicama.  Oni će pratiti slučajeve koji su u toku, a mi ćemo raditi sa njima i univerzitetom da bi ove informacije bile dostupne javnosti preko društvenih medija.  Studenti su već pokazali entuzijazam za ovaj projekat, što znači da su spremni angažirati se i predvoditi borbu protiv korupcije.  Moramo pronaći inovativnije programe da bismo angažirali mlade u BiH na izgradnji društva bez korupcije, spremnog da proizvodi radna mjesta koja su očajnički potrebna za bolju budućnost u ovoj prekrasnoj zemlji.

Jaka pravna država je ključna za napredak BiH na putu ka članstvu u EU i NATO savezu.  U BiH ima jako puno dobrih zakona, ali mnogi nisu nikada provedeni i zato ne predstavljaju istinski pravni okvir.  Vlasti također moraju u potpunosti provesti Strategiju i akcioni plan za borbu protiv korupcije.  Bez toga će BiH uvijek ostati slab susjed evropske jezgre.  S tim će BiH postati istinski partner.  BiH se nalazi na raskrsnici – godine globalne finansijske krize bile su teške, a ekonomski rast je u prosjeku bio 0,2 posto u periodu 2009.-2014.  Ali, ukoliko se bh. lideri angažuju na provedbi agende ekonomskih reformi, fokusiraju na poboljšanje zakona, iskorijene fatalno oboljenje koje se zove korupcija i provedu program MMF-a, Moody’s Analytics i drugi procjenjuju da bi BiH mogla bilježiti godišnji rast između tri i četiri posto do 2020. godine.  BiH ima ogroman potencijal i svijetlu budućnost.  Ali napredak se ne podrazumijeva sam po sebi; napredak se postiže samo kad odvažni pojedinci iskoriste priliku da stvari mijenjanju na bolje.

Dakle, dame i gospodo, danas smo se okupili da bismo pokrenuli ovu inicijativu za borbu protiv korupcije.  Počet ćemo odavanjem priznanja ljudima koji su korak ispred nas – ovim pojedincima koji su posvećeni borbi protiv korupcije.  Pozivam sve građane BiH da podrže njihova nastojanja, da se obavežu na ovu borbu i da traže odgovornost svojih predstavnika u vlasti.  Prije nego objavimo dobitnike nagrada za ovu godinu, želim odati priznanje aktivnostima koje provode predstavnici Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) koji su danas sa nama.  Iako je njihov posao tek počeo, želim im odati priznanje za posvećenost i upornost u nastojanjima da koordiniraju aktivnosti u borbi protiv korupcije širom zemlje.  Podržavamo ta nastojanja i radujemo se budućnoj saradnji sa APIK-om.  Također želim izraziti zahvalnost Transparency international, Centru za razvoj medija i analize i Centru za istraživačko novinarstvo koji su sudjelovali u nominiranju i izboru laureata.

Drago mi je što mogu odati priznanje ovim sjajnim pojedincima i nevladinim organizacijama koji su dali značajan doprinos u borbi protiv korupcije u BiH.