Flag

An official website of the United States government

Obraćanje ambasadora Murphyja na Generalnoj skupštini AmCham-a
9 minuta za pročitati
3 Oktobra, 2022

Conference

Dobar dan i hvala što ste me pozvali da vam se danas obratim.  Drago mi je što ove godine imamo mogućnost da se sastanemo uživo.  Uvijek cijenim priliku da razgovaram sa članicama AmChama koje marljivo rade na unapređenju poslovne klime, otvaranju radnih mjesta i kreiranju ekonomskih prilika u BiH.

Prije nego počnem, želim odati priznanje vašem generalnom sekretaru Nedimu Hamziću, kao i osoblju AmChama, jer su AmCham doveli na novi nivo.  Znam koliko ste morali raditi kako biste AmCham doveli na mjesto na kojem se danas nalazi.  Impresioniran sam svim rezultatima koje je AmCham postigao ove godine u ime svojih članica i drago mi je vidjeti kako organizacija privlači nove članice iz svih dijelova BiH.

Drago mi je što sam imao priliku razgovarati sa članicama AmChama iz RS početkom ovog mjeseca.  Također mi je drago što sam upoznat sa planovima AmChama da poveća učešće članica i aktivnosti širom BiH.  Također želim zahvaliti članovima Upravnog odbora za njihov doprinos AmChamu.  Postavili ste standarde za uključivanje tri nova člana odbora koji će danas biti izabrani.

Konačno, svim članicama koje učestvuju u radu komiteta, organizuju AmCham događaje, ili sudjeluju u programima AmChama – hvala vam!  AmCham je jak onoliko koliko su jake njegove članice.  Uspjeh ove organizacije zavisi od svih vas.

Mandat AmChama je da pomogne promociju najbolje prakse iz SAD, pripremi narednu generaciju lidera u privredi, ojača poslovne veze između BiH i SAD i unaprijedi poslovnu klimu u ovoj zemlji.  Želim naglasiti zašto je svaki od ovih zadataka važan i, ako mi dozvolite, da sugeriram kako možete dodatno doprinijeti ispunjenju ovih ciljeva.

Najbolja praksa iz SAD

Prvo, kao predstavnik američkih kompanija, AmCham promovira američke standarde u oblasti transparentnosti, odgovornosti i kvalitetnog upravljanja u privredi.  Incijativa za integritet u poslovanju AmChama sjajan je primjer ovakvog djelovanja i pozivam vas da se u nju uključite, ako već niste.  U partnerstvu sa američkom nevladinom organizacijom Center for International Private Enterprise ovaj projekat radi na podizanju svijesti i izgradnji kapaciteta članica AmChama i ostalih privrednika u BiH u borbi protiv korupcije u poslovanju.  Članice AmChama primjer su kvalitetnog upravljanja i integriteta u poslovanju, a zahvaljujući vašem djelovanju najbolje prakse se prenose na lokalne lance snabdijevanja.

Članice AmChama mi kažu da ih najviše brine korupcija kada se govori o poslovanju u BiH.  Korupcija povećava i troškove i rizik poslovanja.  Ona ima korodirajući učinak na poslovnu klimu.  Ona odvraća strane investicije, guši ekonomski rast i razvoj, remeti cijene i podriva vladavinu zakona.

Politički lideri i dalje blokiraju usvajanje neophodnih državnih i entitetskih zakona za borbu protiv korupcije.  Ukoliko se ovakav pristup ne promijeni, to će uništiti ekonomsku budućnosti BiH.  Za korupciju nema mjesta u privredi i poslovnim odborima u BiH.

Priprema naredne generacije

Tržište rada može uticati na rast privatnog sektora.  Članice AmChama su mi kazale da su ljudski resursi nešto što ih najviše brine.  Mladi ljudi napuštaju BiH u rekordnim brojevima i primarno sele u EU radi svoje karijere i budućnosti.

U jednoj nedavnoj anketi mladi iz BiH su naveli da je jedan on njihovih najvećih problema jaz između kvaliteta obrazovanja i onoga što je potrebno za uspjeh na tržištu rada.  Obuka, umrežavanje i mentorstvo koje nude članice AmChama kao i sam AmCham mogu biti od koristi mladim ljudima da prevaziđu ovaj jaz i izgrade svoju budućnost ovdje.

Novi program AmChama Leader Roots pomoći će u pripremi naredne generacije da postanu lideri uz pomoć stručnosti i znanja ljudi ovdje prisutnih.  U ovom trenutku, 75 uposlenika iz 44 različite kompanije učestvuju u ovom programu.  On omogućava etabliranim poslovnim liderima da ulažu u buduće rukovodeće kadrove, što je investicija u ekonomski prosperitet BiH.  Nadam se da ću imati priliku lično upoznati polaznike inauguralnog programa Leader Roots i čuti od njih kako planiraju uticati na stanje u BiH

Poslovne veze između SAD i BiH

AmCham je veza privatnog sektora SAD i BiH.  Čak i kada je pandemija usporila putovanja u cijelom svijetu, članice AmChama morale su putovati u SAD kako bi njihove firme nastavile poslovati.  Početkom ove godine, Ambasada i AmCham pokrenuli su Program za pomoć pri izdavanju viza, koji je pomogao članicama AmChama da na vrijeme dogovore termine za podnošenje zahtjeva za vizu i olakšao službena putovanja.

Ovaj program omogućio je ljudima koji su putovali zbog posla da prisustvuju sajmovima, seminarima i važnim sastancima sa američkim partnerima što je bila podrška poslovanju čak i u teškim vremenima. Nadam se da će u budućnosti biti još više poslovnih putovanja između naše dvije zemlje, uključujući i putovanje poslovne delegacije AmCham u SAD. Ovo je za sve vas prilika da proširite svoje transatlantske mreže kontakata i upoznate se sa najnovijim poslovnim i tehnološkim trendovima u Sjedinjenim Državama. Takva delegacija koristiće privredama obje zemlje.

Poboljšanje poslovne klime

Na kraju krajeva, dok ja svjedočim i slušam o problemima u poslovanju u BiH, vi to živite svaki dan.

Kao što svi znate, BiH može biti teško mjesto za poslovanje. Nepostojanje jedinstvenog ekonomskog prostora i zbunjujući nivoi propisa i birokracije predstavljaju poseban problem za strane investitore. Od 1996, u BiH je iz SAD došlo 250 miliona direktnih stranih investicija. Dobro je to i mi smo ponosni na doprinos koji američke firme daju privredi BiH, ali moglo bi i bolje. Ambasada radi sa međunarodnom zajednicom na nekoliko pitanja kojima će se poboljšati poslovna i investiciona klima, ali vi ste istinski stručnjaci koji mogu reći šta će uspjeti, a šta ne. Zbog toga mi je bitno da direktno od članova AmChama čujem koji su to problemi vezani za poslovanje u BiH, kao što je bio slučaj na okruglom stolu kojeg je organizovao AmCham u Banjaluci početkom ovog mjeseca.

AmCham može i trebalo bi da bude dominantan glas privatnog sektora u BiH i pokretač pozivanja vladinih zvaničnika na odgovornost. U AmChamu konkurenti sjede za istim stolom da bi identifikovali prepreke poslovanju koje negativno utiču na sve članice, a potom  jednim glasom govore o neophodnim reformama koje lideri BiH moraju provesti s ciljem poboljšanja poslovne klime i privlačenja dodatnih stranih investicija. BiH firmama mora olakšati poslovanje, a svi vi možete pomoći da do toga i dođe.

Najbolji način vršenja utjecaja u tom pogledu je kroz komitete AmChama. U tim komitetima za konkretne sektore članovi kombinuju svoje znanje i iskustvo da bi analizirali prepreke za poslovanje, davali konkretne preporuke i strateške planove za eliminisanje prepreka, izrađuju bijele knjige, te planiraju događaje i programe za postizanje promjena u pravcima djelovanja. Apelujem na sve vas ne samo da se pridružite tim komitetima, nego da budete aktivni. Komiteti su sjajna prilika da vaše kompanije unesu značajne promjene ovdje – promjene koje će koristiti ne samo vašim kompanijama, nego cijeloj BiH.

Kada komiteti identifikuju prepreke poslovanju, AmCham treba da se strateški angažuje sa kreatorima politika na provedbi promjena i reformi. Nadam se da će se u ovom pogledu AmCham najviše razvijati u godini koja dolazi. Pozdravljam vijest da je AmCham angažovao koordinatora za pravce djelovanja i komitete da bi se fokusirao na izgradnju kapaciteta ove organizacije za provođenje promjena. Ovo je možda najvrijednije za sve vas kao članice AmChama.

Ambasada je spremna da bude partner AmChama i njenih komiteta da bismo izvijestili lidere u vlasti o preprekama poslovanju i zagovarali pravce djelovanja pogodnije za investitore.

Zaključak

U zaključku bih želio ponoviti moj poziv svim članicama AmChama da koliko god mogu iskoriste svoje učešće u ovoj organizaciji. Angažirajte se u programima, događajima i komitetima AmChama.

AmChamu BiH potrebna je podrška svih članica da bi u potpunosti provela svoj mandat da pomogne promociju američkih najboljih praksi, pripremu sljedeće generacije poslovnih lidera i poboljša poslovnu klimu u BiH. Vjerujte mi da je povrat investicija vrijedan truda.

Vjerujte mi i da će Američka ambasada i dalje davati podršku članicama AmChama i američkim investitorima, izvoznicima i brendovima koji doprinose ekonomskom razvoju i SAD i BiH.

Sretan sam što će se naša saradnja nastaviti i naredne godine i želim AmChamu i njenim članicama kontinuirani uspjeh.