Flag

An official website of the United States government

Obraćanje ambasadora Murphy nakon sastanka u Centralnoj izbornoj komisiji BiH
3 minuta za pročitati
23 Maja, 2022

Speeches and Remarks infographic

Zahvaljujem se CIK što su ambasadorku Kavalec i mene pozvali danas kako bismo razgovarali o pravovremenim, slobodnim, korektnim i transparentnim izborima koji predstavljaju osnovu demokratije, a za građane ove zemlje oni su i pravo sadržano u članu II (2). Ustava BiH. Bilo bi neustavno, pa i antidejtonski, ako bi neko građanima ove zemlje uskratio pravo na slobodne i pravične izbore.

SAD privržene su demokratskoj i prosperitetnoj budućnosti konstitutivnih naroda i građana ove zemlje u okviru Evroatlantskih institucija. Stoga, zajedno sa OSCE i CIK radimo na jačanju izbornog procesa u BiH i njegovoj zaštiti od onih koji ga nastoje degradirati radi ličnih ili stranačkih ciljeva. Birači moraju imati povjerenje u integritet izbornog procesa. Moraju vjerovati da ishod izbornog procesa odražava njihovu volju iskazanu na glasačkom listiću. Aktivosti koje OSCE preduzima u saradnji sa CIK pomoći će da se to povjerenje izgradi.

U oktobru će birači BiH odlučiti ko će u naredne četiri godine voditi ovu državu, entitete i kantone. Ovo je prilika za njih da oblikuju budućnost BiH. Osim toga, ovo će im biti prilika da pozovu na odgovornost političare i političke stranke koje su ovu zemlju vodile u prethodne četiri godine. Jesu li ovi političari ispunili obećanja koja su dali prije četiri godine? Jesu li se vodili interesima svojih birača ili svojim, uskim, ličnim interesima? Da li je ova zemlja u boljoj situaciji sada u odnosu na period od prije četiri godine? Ovo su pitanja koja birači sebi postavljaju u svakoj demokratiji prije nego popune glasački listić. Ako su odgovori na ova pitanja “ne”, onda su birači ti koji mogu nešto promijeniti. U tome je ljepota i snaga demokratije.

Međunarodna zajednica ne može dati odgovore na ova pitanja umjesto birača BiH, ali možemo pomoći da se odgovor koji će birači dati uzme u obzir.