BiH heroji mjeseca septembra – Nada Golubović, Gorica Ivić, Amela Bašić Tomić i Aleksandra Petrić

Ponosni smo da žene koje vode Fondaciju Udružene žene Banja Luka budu heroine mjeseca Ambasade SAD.  Pozdravljamo hrabrost Aleksandre, Amele, Gorice i Nade koje rade na tome da se nasilje u porodici okarakteriše kao krivično djelo. One takođe daju podršku ženama i djeci u situacijama opasnim po život. Njihov rad učinio je ovaj svijet sigurnijim i ženama širom regiona obezbijedio bolji pristup ključnih socijalnim uslugama.

 

Predsjednica Upravnog odbora – Nada Golubović

Nada Golubović osnivačica je i sadašnja predsjednica Upravnog odbora Fondacije Udružene žene Banja Luka. Poznata je po svojoj borbi za prava žena, mirovna je aktivistica posvećena zaštiti prava žena, prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama, te povećanju nivoa učešća žena u politici u Bosni i Hercegovini i regionu. Trenutno je članica Savjetodavnog odbora Vijeća ministara BiH za organizacije civilnog društva.

 

Izvršna direktorica Fondacije Udružene žene Gorica Ivić

Gorica Ivić trenutno je izvršna direktorica Udruženih žena Banja Luka, socijalna radnica, te koordinatorica projekata u programima za prevenciju i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja. Radeći u sigurnoj kući ove organizacije, stekla je neposredno iskustvo kroz kontakte sa žrtvama rodno zasnovanog nasilja. Redovna je polaznica edukativnih seminara i učesnica okruglih stolova čiji je cilj poboljšanje interresorne saradnje i pristupa radu sa žrtvama rodno zasnovanog nasilja. Autorica je i koautorica, te urednica brojnih publikacija i priručnika vezanih za istraživanje rodno zasnovanog nasilja, uključujući seksualno nasilje i izgradnju mira.

 

Direktorica sigurne kuće u Banjoj Luci – Amela Bašić Tomić

Amela Bašić Tomić  direktorica je sigurne kuće u Banjoj Luci, psihologinja i članica tima Fondacije Udružene žene od 2005. godine. U direktnom je kontaktu sa žrtvama porodičnog nasilja kroz rad sa pojedincima i u grupi. Obučava pojedince i institucije o temama rodno zasnovanog nasilja i ženskim ljudskim pravima, a aktivno učestvuje  u inicijativama namijenjenim podizanju svijesti javnosti. Gosp. Tomić članica je Vijeća za borbu protiv rodno zasnovanog nasilja u Ministarstvu porodice, omladine i sporta Republike Srpske, te radi i u Nadzornom odboru Društva psihologa Republike Srpske.

 

Direktorica programa – Aleksandra Petrić  

Aleksandra Petrić aktivna je u Udruženim ženama od osnivanja Fondacije Udružene žene 2003. godine, a trenutno je direktorica programa. Aktivistica je sa dvadesetpetogodišnjim iskustvom konsultantskog rada koja se bori za prava žena; analitičarka je pravaca djelovanja i istraživačica za organizacije civilnog društva i međunarodne organizacije u regionu Zapadnog Balkana, sa bogatim iskustvom u koordinaciji i upravljanju projektima koji se odnose na mlade i rodnu ravnopravnost. Njeno polje ekspertize pokriva oblasti poput ženskih ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, rodno zasnovane diskriminacije i nasilja, izrade javnih pravaca djelovanja po pitanjima ljudskih prava, rodne analize i istraživanja, mentorstva, razvoja kapaciteta, političkog učešća i strateškog planiranja. Gospođa Petrić završila je Pravni fakultet u Banjoj Luci, a magistrirala je u oblasti međunarodnih ljudskih prava na Fakultetu za međunarodne studije Josef Korbel Univerziteta Denver. Trenutno je članica Odbora direktora i potpredsjednica Skupštine Udruženja za javno zdravstvo Republike Srpske.