Kako pokrenuti posao u Bosni i Hercegovini

POSLOVANJE U BIH

BiH pruža široke mogućnosti za dobro pripremljene i strpljive izvoznike i investitore. Zemlja je otvorena za strane investicije, nudi liberalni trgovinski režim, a posjeduje I bogate prirodne resurse. BiH se još uvijek bori za privlačenje stranih investicija jer se investitori suočavaju sa velikim brojem ozbiljnih prepreka uključujući: složeni pravni i regulatorni okvir i strukture vlasti; netransparentne poslovne procedure; korupciju; lošu infrastrukturu; nedovoljnu zaštitu imovinskih prava kao i slabe sudske strukture. Mnogi projekti se implementiraju uz učešće i podršku razvojnih banaka, Svjetske banke, Europske Unije i drugih međunarodnih donatora. Predstojeća privatizacija preduzeća koja su u državnom vlasništvu bi trebala ponuditi značajne mogućnosti.

POSLOVNI VODIČ ZA BOSNU I HERCEGOVINU (COUNTRY COMMERCIAL GUIDE)

Poslovni vodič za Bosnu i Hercegovinu (PDF 801KB) pruža korisne polazne informacije za kompanije izvoznike i investitore iz Sjedinjenih Američkih Država o poslovanju i mogućnosti izvoza i ulaganja u Bosnu i Hercegovinu. Poslovni vodič je dokument pripremljen od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH koji se objavljuje na godišnjem nivou. Ovaj dokument izvještava o ekonomskim trendovima i projekcijama, političkom okruženju, propisima trgovanja, poslovnim običajima i standardima, poslovnim putovanjima kao i ekonomskim i trgovinskim statistikama u BiH. Ovaj dokument također pruža informacije o marketingu i prodaji proizvoda i usluga porijeklom iz Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini; o vodećim industrijskim sektorima u BiH od interesa za kompanije iz Sjedinjenih Američkih Država za izvoz i investicije; trgovini i finansiranju projekata za američke izvoznike kao poslovne kontakte iz BiH.

IZVJEŠTAJ O INVESTICIJSKOJ KLIMI (INVESTMENT CLIMATE STATEMENT)

Izvještaj o Investicijskoj klimi u Bosni i Hercegovini  (PDF 267KB) daje pregled stranih investicija u BiH I informacije o investicijskoj klimi u BiH. Ovaj dokument se objavljuje na godišnjem nivou i pruža izvještaj o brojnim temama vezanim za investicijske teme i poslovno okruženje, uključujući korupciju, transparentnost i imovinska prava.

Da biste dobili informacije o određenim industrijama, molimo da nas kontaktirate.