Savjetodavno vijeće za inozemnu sigurnost (OSAC)

Savjetodavno vijeće za inozemnu sigurnost (OSAC) nastalo je 1985. godine u skladu sa Federalnim Zakonom Savjetodavnog Odbora da promoviše bezbjednosnu saradnju između američkih kompanija širom svijeta i State Departmenta. OSAC se razvio u vrlo uspješan zajednički projekat sa američkim kompanijama i organizacijama koje dobijaju alate koji su im potrebni da se nose sa sigurnosnim pitanjima u stranom okruženju. OSAC je besplatan servis koji Vlada Sjedinjenih Američkih Država pruža kompanijama i organizacijama sa poslovnim operacijama širom svijeta.

OSAC promovira efikasnu saradnju radeći da pomogne američkim kompanijama kako bi bolje predvidjeli sigurnosne izazove u zemljama u kojima posluju, uključujući identifikaciju i praćenje prijetnji, posebno onih koji ciljaju osoblje u privatnom sektoru, objekte, investicije, interese i intelektualno vlasništvo. Pored pružanja pravovremene i korisne sigurnosne informacije, OSAC također pomaže u razvoju novih tržišta sa preciznim procjenama sadašnje i buduće sigurnosti okruženja. S ciljem da osigura da kritične informacije o sigurnosti dijeli sa onima kojima je to potrebno i kada im je to potrebno, OSAC je na raspolaganju 24 sata dnevno, sedam dana u sedmici da odgovori na pitanja uz stručnu analizu brzo rastućih sigurnosnih izazova u inostranstvu.

Kroz korištenje svoje web stranice, www.OSAC.gov, OSAC nudi najnovije informacije o sigurnosti, saopštenja za javnost, konzularne poslove, za putovanje, informacije o značajnim datumima, profile terorističkih grupa, profile zemalja, kriminala i sigurnosne izvještaje, posebne izvještaje, izvještaje strane štampe i još mnogo toga. OSAC kroy mehanizam razmjene informacija također uključuje osoblje međunarodnih istraživačkih stručnjaka za sigurnost koji je posvećen isključivo služenju interesa Sjedinjenih Američkih Država u privatnom sektoru. Pored toga, OSAC ima mrežu Vijeća Država širom svijeta koje okuplja ambasade i konzulate Sjedinjenih Američkih Država.