Dijagnostička analiza integriteta pravosuđa u BiH

Hotel Bristol, Sarajevo
Izlaganje ambasadorice Maureen Cormack

Predsjedniče Tegeltija, direktore Lisak, uvaženi ministri, sudije i tužioci, advokati, predstavnici donatora, poštovani gosti.

Otkako sam prije godinu dana došla u Bosnu i Hercegovinu , stalno primjećujem da je korupcija jedan od najvećih izazova s kojima se suočava Bosna i Hercegovina danas. U decembru je Američka Ambasada tokom jedne sedmice bila domaćinom raznih događaja koji su bili fokusirani na Dan borbe protiv korupcije UN, te smo istakli da će jedan od naših primarnih ciljeva u 2016. biti baš to, borba protiv korupcije.

Zato mi je veoma drago što sam jutros ovdje na predstavljanju Dijagnostičke analize koju podržava USAID. Nju su, kroz partnerski rad, pripremili USAID, VSTV i pripadnici pravosudnog sektora, uz podršku Agencije za prevenciju i borbu protiv korupcije (APIK). Znam da je ovo prvi put da pravosudni sektor pokazuje interes za identificiranje sopstvenih slabosti s ciljem poboljšanja svog integriteta u očima javnosti, i to je izuzetno pozitivan korak. To predstavlja konkretan, specifičan institucionalni pristup koji je potreban za suštinsku transformaciju pravosudnog sektora da bi se uspostavila istinska vladavina zakona.

Nadam se da će se danas ozbiljno i argumentirano raspravljati o tome kako možemo početi reformirati pravosudni sektor u Bosni i Hercegovini i koristiti preporuke iz ovog izvještaja za smanjenje i ublažavanje korupcije u pravosudnom lancu. Zbog samorefleksije i iskrenosti ovog izvještaja – čiji rezultati dolaze direktno od pripadnika pravosudnog sektora – očekujemo brzo usvajanje i provedbu tih preporuka.

Kao što sam do sada rekla u brojnim prilikama, podrška borbi protiv korupcije u vlasti ne smije biti samo cilj Američke ambasade – ona mora biti najvažniji prioritet za institucije unutar vlasti u Bosni i Hercegovini. Korupcija je, nažalost, duboko ukorijenjena u političkom sistemu Bosne i Hercegovine i neće biti lako boriti se protiv nje.

Tokom posljednjih dvadeset godina data je ogromna finansijska podrška i uloženi napori u reformiranje pravosuđa u BiH i njegovu izgradnju kao potpuno neovisnog sektora. Moramo se pobrinuti da sve ono što je uloženo ne bude uzalud; kao što pokazuje ova studija, taj cilj još uvijek nije postignut.

U svakoj zemlji, pravosuđe je prva i posljednja linija odbrane protiv bezakonja i korupcije uopšte. Ali da bi pravosuđe zahtijevalo odgovornost od vlasti i društva, ono mora biti neovisno, nepristrasno i etično. Većina sudija i tužilaca su pošteni, časni i cijenjeni profesionalci koji su posvećeni služenju pravdi. Međutim, svi oni plaćaju cijenu zbog onih malobrojnih koji svojim ponašanjem pokazuju da ne zavređuju da budu u pravosuđu. I nažalost, ti nezaslužni pojedinci čine da cijeli sistem izgleda korumpiran i neefikasan. Umjesto onih koji profitiraju iz sistema, trebamo tužioce  koji će raditi sa novinarima u istraživačkom novinarstvu, sa civilnim društvom i policijom na istraživanju korupcije da bi se obezbijedilo da se koriste različiti izvori informacija, a da nalazi budu trijangulirani, te trebamo sudije koji predstavljaju najviši stepen integriteta pri donošenju presuda.

Predložene reforme, unutar preko 100 preporuka, uključuju sljedeće:

 

  • Poboljšanje rada Ureda disciplinskog tužioca i disciplinskih tužilaca i sudija
  • Strože politike vezane za sukob interesa
  • Reformiranje kriterija i sistema za imenovanja u pravosudnom sektoru, unapređenja i ocjenu učinkovitosti, te
  • Poboljšanje koordinacije i institucionalizaciju efikasne saradnje između agencija za provedbu zakona i tužilaca.


Drago mi je čuti da je VSTV na svojoj godišnjoj konferenciji u decembru prošle godine usvojilo nekoliko zaključaka i već objavilo da će doći do promjena u cijelom sistemu u brojnim oblastima koje su pomenute u ovoj Dijagnostičkoj analizi. Istinska promjena može se dogoditi samo iznutra i ja, gospodine predsjedniče, cijenim što ste danas ovdje, jer je jasno da VSTV treba da ima vodeću ulogu u ovome. SAD, partneri iz EU i javnost dat će podršku ovom procesu i očekuju od vas, gospodine predsjedniče, da napravite ove promjene. Bosna i Hercegovina ima mnoštvo  dobrih planova i zakona na papiru, no oni se ne implementiraju; radićemo s vama i APIK-om kao ključni partneri na pažljivom praćenju stvarne implementacije ovih promjena.

Jasno nam je i da država i entiteti moraju također pomoći u tome. Pravosuđu nedostaje finansijska neovisnost, a ulogu VSTV treba ojačati u procesu planiranja budžeta. Izvršna vlast mora poštivati budžetske zahtjeve sudova i tužiteljstava, a sve neophodne promjene treba provoditi u uskoj saradnji sa pravosuđem. Bez neophodnih sredstava, pravosuđe se neće moći efikasno boriti protiv korupcije.

Završiću porukom sudijama, tužiocima i članovima VSTV, naročito gospodinu Tegeltiji i Lisaku kao ključnim liderima. Morate javnosti pokazati vašu odlučnost da se obračunavate sa svakim oblikom koruptivnog ponašanja unutar pravosudnog lanca, od policije i tužilaca koji zajedno nose teret istraga i procesuiranja zločina, do branitelja koji mogu biti u prilici da zloupotrijebe rupe u sistemu da bi ostvarili profit, te konačno do sudija i njihovog osoblja čiji integritet i posvećenost svakom slučaju jesu ključni u ostvarivanju pravde.

Puno je teškog posla pred vama da bi se istrijebilo sve što podriva vaš integritet i kredibilitet. Vi treba da vratite dignitet kojeg zaslužujete i vi i vaša profesija. Američka vlada i naš sjajni tim u USAID raduje se partnerstvu s vama u provođenju ovih reformi.

Hvala.