Ambasada

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država

1 Robert C. Frasure Street
71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 704-000
Fax: +387 33 659-722

Saznajte više o Ambasadi