Ambasada S.A.D. Sarajevo

Američka ambasada u Bosni i Hercegovini čuva i promovira američke interese i razvija odnose sa Bosnom i Hercegovinom putem ostvarivanja kontakata sa liderima u BiH Vladi i liderima iz oblasti biznisa, rada, poljoprivrede, medija i obrazovanja.

Na čelu sa američkim Ambasadorom, tim Američke ambasade:

  • Objašnjava i zagovara poziciju Vlade Sjedinjenih Američkih Država u vezi bilaterialnih i multiletarnih političkih, ekonomskih, socijalnih i naučnih pitanja.
  • Izvještava Vladu Sjedinjenih Američkih Država o pozicijama Bosne i Hercegovine u vezi pitanja od interese za američku Vladu.
  • Implementira niz programa pomoći dizajniranih da podrže promoviranje demokracije i jake tržišne ekonomije u Bosni i Hercegovini.
  • Podržava napore Bosne i Hercegovine u razvoju jake ekonomije, koja će omogućiti kreiranje radnih mjesta i proizvesti održivi porast bruto društvenog proizvoda.
  • Ojačava bosanske sudske i policijske kapacitete, osobito za borbu protiv korupcije, trgovanja ljudima i organiziranog kriminiala.
  • Pruža zaštitu i dokumentarne usluge američkim državljanima i vize i druge dokumentarne usluge strancima.
  • Pomaže u kulturnim i obrazovnim razmjenama između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine.  Održava kontakte između BiH oružanih snaga i njihovih američkih partnera i podržava suradnju u regiji.
  • Posebne oblasti od zajedničkog interesa za obje države uključuju razvoje demokracije, jaku tržišnu ekonomiju i stvaranje jako sigurnosnog okvira i institucija u Europi.

Sjedinjene Američke Države podržavaju bosanskohercegovačke težnje ka članstvu u NATO-u i EU, i aktivno ohrabruju Vladu da implementira reforme neophodne za ispunjavanje standrada Euro-Atlantskih institucija.