Praćenje kvalitete zraka u kompleksu ambasade SAD-a u BiH

  1. Ključni zvaničnici
  2. Odjeli i uredi
  3. Aukcije
  4. Praćenje kvalitete zraka u kompleksu ambasade SAD-a u BiH

U sklopu kompleksa ambasade SAD u Sarajevu nalazi se oprema za praćenje kvalitete zraka. Ova oprema mjeri nivo finih čestica u zraku (takozvanih PM 2,5 jer su u opsegu manje ili jednake promjeru od 2,5 mikrona) kao pokazatelj kvaliteta zraka u centru Sarajeva. Rezultati ovog praćenja dostupni su javnosti na web stranici Agencije za zaštitu okoliša SAD Air Now. Podaci o kvalitetu zraka prikupljeni u Ambasadi SAD mogu se razlikovati od podataka prikupljnih pomoću ostalih uređaja za praćenje kvalitete zraka postavljenih u Sarajevu, budući da se podaci iz jedne kontrolne stanice ne mogu primijeniti na cijeli grad.

Podaci o kvalitetu zraka prikupljeni od strane opreme postavljene u prostoru Američke ambasade u Sarajevu, uz pomoć NowCast algoritma američke agencije za zaštitu okoliša (EPA) pretvaraju se u informativne podatke. Ovaj algoritam pretvara očitanja PM 2,5 čestica u indeks kvalitete zraka (AQI) koji izvještava o čistoći ili zagađenosti zraka i mogućem uticaju na zdravlje ljudi. Na osnovu vrijednosti AQI indeksa, građani će biti u mogućnosti poduzeti neophodne korake za smanjenje izloženosti mogućoj zagađenosti zraka. Indeks se izračunava na temelju podataka prikupljenih u intervalima od 3 do 12 sati, ovisno o varijabilnosti koncentracije čestica.

Izvještavanje o nivou PM 2,5 čestica standard je priznat od strane Američke agencije za zaštitu okoliša i omogućava nam da podatke usporedimo sa standardnim mjerenjima u SAD. Za više informacija o PM 2,5 i kvaliteti zraka općenito, molimo vas da posjetite web stranicu Američke agencije za zaštitu okoliš. Američka ambasada u Sarajevu ne vrši mjerenje ostalih onečišćivača zraka [npr. grube čestice prašine (PM10), ozon (O3), dušikov dioksid (NO2), sumporni dioksid (SO2) i ugljični monoksid (CO)]. Ukoliko primjetite očitanje “-999” za bilo koje očitanje Američke ambasade, zanemarite ga jer to znači da podaci trenutačno nisu dostupni za datu lokaciju.

Indeks kvalitete zraka Nivo utjecaja na zdravlje Brojčana vrijednost Značenje
Dobar 0 to 50 Kvaliteta zraka smatra se zadovoljavajućom, a onečišćenje zraka predstavlja mali ili nikakav rizik
Umjeren 51 do 100 Kvaliteta zraka je prihvatljiva; međutim, usljed prisustva nekih zagađivača, može postojati umjereni zdravstveni rizik za vrlo mali broj ljudi koji su prekomjerno osjetljivi na onečišćenje zraka.
Nezdrav za osjetljive skupine 101 do 150 Osjetljive kategorije stanovništva mogu osjetiti određeni uticaj na zdravlje. Vjerojatno neće uticati na ostatak građana.
Nezdrav 151 do 200 Svatko može početi osjećati uticaj na zdravlje; osjetljive kategorije stanovništva mogu osjećati ozbiljniji uticaj na zdravlje.
Vrlo nezdrav 201 do 300 Zdravstveno upozorenje o izvanrednim okolnostima. Moguć uticaj na cijelu populaciju.
Opasan 301 do 500 Zdravstveno upozorenje: svatko može osjetiti ozbiljan uticaj na zdravlje.