Aukcije

Američka ambasada u Sarajevu objavljuje javnu internet prodaju namještaja.

Prodaja će se održati putem javne, internet licitacije 20.01.2020. sa početkom u 10:00, i završit će se 27.01.2020. godine u 09:00 sati.

Namještaj ponuđen na aukciji se prodaje u „ stanju u kakvom jeste“.

Na aukciji mogu učestvovati punoljetna fizička lica koja su se registrovala kao kupac na portalu U.S. Embassy Online Auction, aukcija Sarajevo, BA .

Prilikom registracije kupaca potrebno je dati lične podatke.

O zaštiti ličnih podataka datih u postupku registracije informišite se u dijelu “Korisnički ugovor i obavještenje o privatnosti”.

O propozicijama za učestvovanje informišite se u dijelu “Kako funkcioniše”.

Ambasada SAD-a napominje da na aukciji ne mogu učestvovati strani državljani.