Ključni zvaničnici

 • Ambasador: Eric G. Nelson
 • Zamjenik šefa misije: Ellen J. Germain
 • Sekretarica ambasadorice: Urszula I. Horn
 • Sekretarica zamjenika šefa misije: Kimberly A. McKeown
 • Šef sektora za politička pitanja: Craig M. Conway
 • Šef sektora za ekonomska pitanja: John M. Ashworth
 • Šef odjela za odnose s javnošću: Leah M. Pease
 • Šef konzularnog odjela: Scott A. Norris
 • Savjetnik za administrativna pitanja: Michael J. McKeown
 • Regionalni oficir za sigurnost: Matthew L. Golbus
 • Vojni ataše: Michael S. Tarquinto
 • Šef ureda za saradnju u sektoru odbrane: LTC Corey N. Shea
 • Rezidentni pravni savjetnik (OPDAT): Marlaina R. Casey
 • Komercijana služba S.A.D.: Bradley Harker (sa sjedištem u Beogradu)
 • Savjetnik za pitanja agrikulture: Frederick  H. Giles (sa sjedištem u Rimu)
 • Customs: Richard Quinn (sa sjedištem u Rimu)
 • IRS: Aziz Benbrahim (sa sjedištem u Parizu)
 • EST: Mark Canning (sa sjedištem u Budimpešti)
 • Ataše za pravna pitanja: John A. Bivona
 • Menadžer programa ICITAP: Laddie Hancock
 • DHS/ICE: James Plitt (sa sjedištem u Beču)