Ključni zvaničnici

 • Ambasador: Michael J. Murphy
 • Zamjenik šefa misije: Deborah Mennuti
 • Sekretarica ambasadora: Veronica Peters
 • Sekretarica zamjenika šefa misije: Marlena Calderon
 • Šef sektora za politička pitanja: David Haugen
 • Šef sektora za ekonomska pitanja: Amy Reichert
 • Šef odjela za odnose s javnošću: Robert Mearkle
 • Šef konzularnog odjela: Martin Thomen
 • Savjetnik za administrativna pitanja: Susan Unruh
 • Regionalni oficir za sigurnost: Nicholas Pietrowicz
 • Vojni ataše: COL Eric R. Adams
 • Šef ureda za saradnju u sektoru odbrane: LTC Taib Grozdanic
 • Rezidentni pravni savjetnik (OPDAT): James Bradsher
 • Komercijana služba S.A.D.: Suzanne Platt (sa sjedištem u Beogradu)
 • Šef ureda za međunarodnu borbu protiv narkotika i provedbu zakona (INL): Matan Meyer
 • Šef ureda u Banjaluci: Brianna Powers
 • Savjetnik za pitanja agrikulture: Charles L. Rush (sa sjedištem u Rimu)
 • Ataše za pravna pitanja: Justin Hefner
 • Menadžer programa ICITAP:
 • DHS/ICE: Sara C. Bay (sa sjedištem u Beču)