Ključni zvaničnici

 • Ambasador: Eric G. Nelson
 • Zamjenik šefa misije: Deborah Mennuti
 • Sekretarica ambasadorice: Urszula I. Horn
 • Sekretarica zamjenika šefa misije: Keri D. Robison
 • Šef sektora za politička pitanja: Catherine E. McGeary
 • Šef sektora za ekonomska pitanja: Eric M. Camus
 • Šef odjela za odnose s javnošću: Allyson Algeo
 • Šef konzularnog odjela: Scott A. Norris
 • Savjetnik za administrativna pitanja: J. Andy Ball
 • Regionalni oficir za sigurnost: Philip W. Nazelrod
 • Vojni ataše: Michael S. Tarquinto
 • Šef ureda za saradnju u sektoru odbrane: LTC Corey N. Shea
 • Rezidentni pravni savjetnik (OPDAT): Goran Krnaich
 • Komercijana služba S.A.D.: Suzanne Platt (sa sjedištem u Beogradu)
 • Savjetnik za pitanja agrikulture: Frederick  H. Giles (sa sjedištem u Rimu)
 • Customs: Richard Quinn (sa sjedištem u Rimu)
 • IRS: Aziz Benbrahim (sa sjedištem u Parizu)
 • EST: Mark Canning (sa sjedištem u Budimpešti)
 • Ataše za pravna pitanja: Jonathan B. Zeitlin
 • Menadžer programa ICITAP: William C. Kuehl
 • DHS/ICE: Katy Bay (sa sjedištem u Beču)