Flag

An official website of the United States government

Vježba pripravnosti u hitnim situacijama sa partnerima iz hitnih interventnih službi Bosne i Hercegovine
3 minuta za pročitati
28 Aprila, 2022

Police

Ambasada SAD, u saradnji sa bh. partnerima iz hitnih interventnih službi, organizovala je danas vježbu pripravnosti u hitnim situacijama s ciljem demonstracije obučenosti, iskoordiniranosti i sposobnosti tih službi u BiH. Današnja vježba, nazvana „Operation Alliance Strike,“  nastavak je vježbe “Operation Alliance Shield,” koju je ambasada organizirala 15. oktobra 2021. Vježba je uključivala simulaciju koja se bavi odgovorom na kompleksnu hitnu situaciju tokom većeg događaja u kompleksu ambasade, kada osoblje zaduženo za hitne intervencije treba raditi zajedno kako bi osigurali dobrobit i zaštitu svih aktera. Ova vježba pokazala je kapacitet odgovora institucija koje, u hitnim situacijama, pružaju podršku građanima BiH i ambasadi.

Sljedeći bh. partneri učestvovali su u vježbi – Direkcija za koordinaciju policijskih tijela (DKPT), Policija Kantona Sarajevo, Ministarstvo unutarnjih poslova Federacije BiH (FMUP) i Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA). Nekoliko organizacija pozvane su u svojstvu posmatrača, uključujući predstavnike američkih agencija za provedbu zakona, Ministarstva odbrane SAD, te institutucija Republike Srpske. Ova vježba još je jedan primjer izvrsne i kontinuirane saradnje između Misije SAD u BiH i predstavnika bh. institucija koje pružaju pomoć i podršku u hitnim slučajevima.

“Operation Alliance Strike” kulminacija je intenzivne obuke i planiranja od strane ambasade SAD-a i naših sigurnosnih partnera u BiH. Zajednička obuka i vježbe, poput ove, vitalni su element u izgradnji sigurne i prosperitetne zajednice. Ova zajednička vježba važna je kako bi se osigurala spremnost, kako osoblja ambasade, tako i naših partnera u BiH, povećala spremnost odgovora na svaku situaciju te smanjila i izbjegla konfuzija i mogućnost ozljeda u slučaju eventualnog stvarnog scenarija. Također, služi za uspostavu lanca zapovijedanja i kontrole te pojednostavljuje komunikaciju radi bržeg odgovora.

U vježbu su bili uključeni policijski službenici DKPT-a, SIPA-e, FMUP-a i policije Kantona Sarajeva, uz učešće osoblja Ambasade SAD-a, koji su zajedno radili na rješavanju složenog problema. Ovakva vrsta vježbe se rutinski izvodi u svim našim misijama širom svijeta.