Flag

An official website of the United States government

Kolumbov dan (AM)

Ambasada će biti zatvorena za stranke za vrijeme trajanja nabrojanih američkih (AM) i bosansko-hercegovačkih (BH) praznika.

Dan veterana (AM)

Ambasada će biti zatvorena za stranke za vrijeme trajanja nabrojanih američkih (AM) i bosansko-hercegovačkih (BH) praznika.

Dan zahvalnosti (AM)

Ambasada će biti zatvorena za stranke za vrijeme trajanja nabrojanih američkih (AM) i bosansko-hercegovačkih (BH) praznika.

Božić (AM)

Ambasada će biti zatvorena za stranke za vrijeme trajanja nabrojanih američkih (AM) i bosansko-hercegovačkih (BH) praznika.