Flag

An official website of the United States government

Božić (AM)

Ambasada će biti zatvorena za stranke za vrijeme trajanja nabrojanih američkih (AM) i bosansko-hercegovačkih (BH) praznika.

Nova godina (AM)

Ambasada će biti zatvorena za stranke za vrijeme trajanja nabrojanih američkih (AM) i bosansko-hercegovačkih (BH) praznika.

Nova godina (BH)

Ambasada će biti zatvorena za stranke za vrijeme trajanja nabrojanih američkih (AM) i bosansko-hercegovačkih (BH) praznika.

Rođendan M. L. Kinga mlađeg (AM)

Ambasada će biti zatvorena za stranke za vrijeme trajanja nabrojanih američkih (AM) i bosansko-hercegovačkih (BH) praznika.

Dan američkih predsjednika (AM)

Ambasada će biti zatvorena za stranke za vrijeme trajanja nabrojanih američkih (AM) i bosansko-hercegovačkih (BH) praznika.

Dan nezavisnosti (BH)

Ambasada će biti zatvorena za stranke za vrijeme trajanja nabrojanih američkih (AM) i bosansko-hercegovačkih (BH) praznika.

Praznik rada (BH)

Ambasada će biti zatvorena za stranke za vrijeme trajanja nabrojanih američkih (AM) i bosansko-hercegovačkih (BH) praznika.

Praznik rada (BH)

Ambasada će biti zatvorena za stranke za vrijeme trajanja nabrojanih američkih (AM) i bosansko-hercegovačkih (BH) praznika.

Pravoslavni Veliki petak (BH)

Ambasada će biti zatvorena za stranke za vrijeme trajanja nabrojanih američkih (AM) i bosansko-hercegovačkih (BH) praznika.