Flag

An official website of the United States government

Dan sjećanja (AM)

Ambasada će biti zatvorena za stranke za vrijeme trajanja nabrojanih američkih (AM) i bosansko-hercegovačkih (BH) praznika.

Juneteenth (AM)

Ambasada će biti zatvorena za stranke za vrijeme trajanja nabrojanih američkih (AM) i bosansko-hercegovačkih (BH) praznika.

Kurban Bajram (BH)

Ambasada će biti zatvorena za stranke za vrijeme trajanja nabrojanih američkih (AM) i bosansko-hercegovačkih (BH) praznika.

Dan nezavisnosti (AM)

Ambasada će biti zatvorena za stranke za vrijeme trajanja nabrojanih američkih (AM) i bosansko-hercegovačkih (BH) praznika.

Praznik rada (AM)

Ambasada će biti zatvorena za stranke za vrijeme trajanja nabrojanih američkih (AM) i bosansko-hercegovačkih (BH) praznika.

Kolumbov dan (AM)

Ambasada će biti zatvorena za stranke za vrijeme trajanja nabrojanih američkih (AM) i bosansko-hercegovačkih (BH) praznika.

Dan veterana (AM)

Ambasada će biti zatvorena za stranke za vrijeme trajanja nabrojanih američkih (AM) i bosansko-hercegovačkih (BH) praznika.

Dan zahvalnosti (AM)

Ambasada će biti zatvorena za stranke za vrijeme trajanja nabrojanih američkih (AM) i bosansko-hercegovačkih (BH) praznika.