Govor ambasadorice Cormack o važnosti razvoja poljoprivrede

Dobro jutro, dame i gospodo i hvala vam što ste nam se pridružili danas u Banjaluci da bismo razgovarali o jednoj grani privrede koja je od ključnog značaja za uspjeh BiH – o poljoprivredi.  U svojih 27 godina karijere, od Koreje, gdje se poljoprivreda i dalje zasniva na porodičnim imanjima, do Francuske, koju često nazivaju žitnicom Evrope, uvjerila sam se da je poljoprivreda emotivno, često i lično pitanje.  To je također oblast sa ogromnim ekonomskim potencijalom.

Proteklog vikenda sam dobila e-mail poruku od moje prijateljice koja je bila moja cimerica u Illinoisu za vrijeme studenskih dana.  Ona i njen suprug, oboje studenti odrasli u porodicama srednje klase koje su se bavile poljoprivredom u blizini Čikaga, u vrijeme kada smo zajedno išli na fakultet izgledali su kao većina običnih Amerikanaca. Danas su među najuspješnijim poljoprivrednicima u Americi nakon što su porodično imanje koje je jedva preživljavalo, pretvorili u globalno poljoprivredno preduzeće u sklopu kojeg djeluje jedna od najvećih fabrika etanola na svijetu, koje posjeduje flotu brodica na rijeci Misisipi i avione kojima prevoze svoj urod do međunarodnih kupaca.  Zašto pričam ovu priču?  Zato što vidim da ovdje u BiH postoji isti potencijal za poljoprivredu.

Tako bih danas željela govoriti o uspjesima i problemima sa kojima se suočavaju farmeri u BiH, te o rješenjima koja su neophodna kako bi BiH ostala na putu ka EU i na putu dobijanja značajne podrške za poljoprivredni sektor.

Globalna perspektiva i kapacitet bh. poljoprivrede
Poljoprivreda je postala globalna industrija vrijedna 4,5 triliona američkih dolara koja osigurava hranu, bio-goriva i ostale proizvode za širok spektar potrošača.  Poljoprivreda je jedna od najdinamičnijih i najinovativnijih oblasti globalne ekonomije.  BiH mora i zasigurno može postati dio toga.

Poljoprivreda je stub bh. privrede.  Poljoprivreda i proizvodnja hrane čine 10% izvoza BiH.  Poljoprivreda čini 7% GDP i osigurava radna mjesta za oko 20% ukupne radne snage u zemlji.

Ne samo da je poljoprivreda ključna za ekonomski prosperitet BiH i za njenu budućnost, ona je dio tradicije kojom se ponose generacije porodica širom zemlje.  Ovdje u RS više od trećine građana angažovano je u poljoprivredi.  Ukupno 18% građana RS uključeno je u prodaju poljoprivrednih proizvoda radi ostvarivanja dodatnih prihoda.

Jasno je da je poljoprivreda ključna za život i životni standard građana i zajednica širom BiH.  Istovremeno, poljoprivredi se ne posvećuje uvijek pažnja koju zaslužuje.

Uspjesi u oblasti poljoprivrede
Ono na šta se treba prije svega fokusirati je činjenica da BiH ima ogromni potencijal u poljoprivrednom sektoru.  Uvijek me impresioniraju i ohrabruju poljoprivrednici koji uspijevaju da prevaziđu prepreke sa kojima se svakodnevno suočavaju.  Uprkos neizvjesnoj situaciji kada je riječ o sušama ili poplavama, nestabilnosti tržišta i mnogim drugim preprekama, farmeri uvijek nađu načina da ostvare prihod i prošire poslovanje.  Svaka vam čast.

Sjećam se jednog od svojih prvih putovanja van Sarajeva, a to je bila posjeta mljekarima u maglajskom području nakon razarajućih poplava 2014. godine.  Procijenjeno je da je šteta nakon te užasne nepogode u oblasti poljoprivrede bila 200 miliona KM. Stradalo je trideset opština u RS i 22 u Federaciji BiH.  Ali, poljoprivrednici iz oba entiteta su zajedničkim snagama pomagali jedni drugima da se oporave.  Njihova posvećenost da rade predano i da rade zajedno može služiti kao primjer svima nama u BiH.  Iz razgovora sa farmerima širom BiH, jasno mi je bilo da žele jedinstvenu, čvrstu viziju za bh. poljoprivredu; viziju koja će im omogućiti da zadovolje standarde EU i koja će potencijal ovog sektora pretvoriti u stvarnost i rezultirati boljim životnim standardom za farmere i njihove porodice.

Prošle godine sam posjetila plantažu u Trebinju sa najsavremenijim voćnjacima na kojima se uzgajaju jabuke, trešnje i grožđe gdje se koriste savremene hladnjače.  Plantažu vode povratnici iz dijaspore, Stevan i Svjetlana. Ova kompanija je investirala novac, znanje i puno entuzijazma kako bi proizvela voće svjetske kvalitete.  Uspostavili su čvrste, održive osnove za svoju firmu i njene uposlenike.  Dakle, moguće je.

Poljoprivrednici u BiH prelaze sa lokalne na globalnu proizvodnju, te postaju konkurentni na međunarodnim tržištima.  Vaša zemlja je jedna od vodećih proizvođača malina.  Šljive, jabuke i kruške iz BiH sada su dostupne potrošačima širom Evrope i dalje – i kao svježe voće, i kao nešto po čemu je BiH također poznata – rakija.  Proizvođači sira iz BiH dobitnici su prestižnih međunarodnih nagrada, a sve to gradi reputaciju vaše zemlje.

Ove uspješne priče jasno pokazuju potencijal za ulaganje i rast u ovom sektoru.  Kada se vozim sa jednog na drugi kraj BiH vidim puno nepreglednih dolina i plodne zemlje.  Mogućnosti za razvoj u budućnosti su itekako očigledne.

Izazovi sa kojima se suočavaju farmeri
Ali postoje mnogi izazovi koji se mogu rijesiti i treba da budu rijeseni u BiH, a poljoprivredne politike u BiH se moraju prilagoditi.  Radi se o slijedećem:

Nemogućnost pristupa finansijama sprečava usvajanje novih tehnologija i sputava inovacije. Nemogućnost pristupa informacijama, obuci i znanju sprečava razvoj poslovanja i nove investicije.

Svi ti problemi su u BiH dodatno usložnjeni fragmentiranim regulatornim okruženjem.

Neophodna rješenja i put ka EU
Dakle, koja su rješenja za sve ove probleme?  Jedan od prvih koraka je da BiH izradi poljoprivredni plan prema kojem ce entiteti raditi zajedno na izradi državne strategije.  Ta strategija bi poboljšala koordinaciju i saradnju države i oba entiteta.  Također bi uključivala politike, zakone i institucije koje ispunjavaju zahtjeve EU.  BiH je, nakon dužeg procesa, uspjela to uraditi u oblasti transporta ove godine; isti pristup može funkcionisati i kada je riječ o poljoprivredi.  Ključne komponente su jasne:

BiH mora modernizovati sistem provedbe veterinarskih i fitosanitarnih standarda.  Čvršći standardi uz modernu inspekciju zasnovanu na riziku i sistem nadzora zaraznih bolesti osigurali bi sigurnost i kvalitet lokalnih prehrambenih proizvoda.

Uz uvođenje regulative i standarda kvalitete, farmerima i proizvođačima će biti potrebna pomoć da unaprijede proizvodnju.

A BiH mora usvojiti zakone iz oblasti veterinarstva, poljoprivrede i hrane koji su u skladu sa EU standardima, kao i strategiju ruralnog razvoja koja također zadovoljava zahtjeve EU.

Brži napredak u izradi institucionalnog okvira koji je u skladu sa EU standardima omoguciće BiH pristup značajnim sredstvima podrške u sklopu Instrumenta EU za pred-pristupnu pomoć ruralnom razvoju.  Međutim, nepostizanje dogovora o zajedničkim strukturama i sistemima znači da ova prijeko potrebna pomoć neće biti dostupna bh. farmerima, ni mnogima danas prisutnim u ovoj prostoriji.

Govorimo doslovno o milionima KM koje bi vam bile na raspolaganju ukoliko bude postojala drzavna srategija za ispunjavanje uslova EU.

Naglasak na hitno potrebnim pravcima djelovanja vlasti
Želim naglasiti da postoji odredjeni broj jasnih i neposrednih aktivnosti koje se odnose na politike a koje vlasti mogu odmah poduzeti kako bi omogućile poboljšanja u poljoprivrednom sektoru na koja se već predugo čeka.  Pozivam državne i entitetske institucije da poboljšaju koordinaciju i saradnju; da usklade legislativu i uspostave neophodne administrativne i inspekcijske strukture u cilju osiguranja visokog nivoa sigurnosti hrane i većeg izvoza poljoprivrednih proizvoda iz Bosne i Hercegovne.

Pritisak konkurencije i šanse na tržištu EU iziskuju pripremu i akciju, a nesigurnost u oblasti poljoprivrednih politika samo će ograničiti potencijal za napredak i razvoj.

Stabilnost i konzistentnost je poljoprivrednicima najpotrebnija. Oni moraju izaći na kraj sa velikim brojem drugih faktora koji su van njihove kontrole – od vremenskih uslova i klimatskih promjena, preko nestabilnih tržišta do zahtjevnih kupaca, da spomenem samo neke.

Bh. vlasti na svim nivoima već uveliko kasne u utvrdjivanju sveobuhvatnog i strateškog pristupa u pogledu razvoja poljoprivrede.

Napredak u provedbi reformi EU

Jasno je da su državne institucije BiH, predstavnici iz oba entiteta i Distrikta Brčko postigle napredak u promicanju reformi u sektoru poljoprivrede i hrane, što je poboljšalo situaciju i otvorilo nova tržišta za bh. proizvode.

Naprimjer, bh. kompanije iz određenih podsektora su osigurale dozvole za izvoz na tržište EU, uključujući mliječne proizvode, med, ribu, krompir i odredjene sorte voća.  Ali veliki broj proizvoda i proizvođača nemaju pristup tržistu EU.  To je propuštena prilika koju BiH sebi ne moze priuštiti.

Ohrabrujuće su mjere koje su nedavno poduzeli bh. lideri, u cilju podrške Sporazumu o strabilizaciji i pridruživanju i mehanizmu koordinacije.  Provedba Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju je ključni element opredjeljenosti vaše zemlje za integracijske procese ka EU i važan korak za razvoj i nove prilike u oblasti poljoprivrede.

Prednosti integracije u EU
Razumljivo je da nije uvijek lako poduzimati korake prema integraciji u EU. Ali integracija donosi ogromne prednosti i mogućnosti za vašu zemlju.

Uz adekvatan sistem i legislativu, bh. proizvođači mogu dobiti pristup tržištu EU od pola milijarde potrošača. Harmonizacija bh. regulatornih sistema putem procesa pravne stečevine EU će ovo ogromno tržište otvoriti za cijeli spektar proizvoda iz BiH. Provedba standarda EU iz oblasti zdravstvene zaštite i sigurnosti će ne samo poboljšati kvalitet proizvoda nego i konkurentnost bh. kompanija. Istovremeno će i građani BiH uživati u kvalitetnijoj hrani, i uopšte, u boljoj kvaliteti života.

Prema tome, sve je spremno da se hitno reaguje. Bosni i Hercegovini je potrebna stabilnost i sigurnost u sektoru poljoprivrede, te vladini pravci djelovanja koji će omogućiti i razvoj i pristup tržištu EU. Američki investitori nam kažu da je izvjesnost poslovanja ključna za konačnu odluku o investiranju – ali takvu odluku još uvijek ne mogu donijeti u BiH.

SAD su vaš partner, radićemo zajedno

Vlada SAD i Vlada Švedske kao njen partner spremne su da rade sa odgovornima u BiH kako bi pomogle u provođenju reformi i intergracijskih procesa.

Mi smo zaista ambiciozni. Projekat FARMA II, domaćin današnjeg dogašaja, obuhvata rad sa 60 posto poljoprivrednog sektora u BiH i saradnju sa više od 500 poljoprivrednih proizvodjača. Cilj FARME je da se njihova prodaja poveca za 65% a izvoz za 90%, te da omogući zaposlenje stotinama ljudi i stvori novi lanac vrijednosti za poljoprivredne proizvode.

Danas je sa nama nekih petnaestak poljoprivrednika koji su dio projekta FARMA II. Vidim predstavnika iz Udruženja proizvodjača sira koje okuplja proizvodjače sira iz oba entiteta. Oni rade zajedno i ne obaziru se na razlike. Ono što je njima važno jeste da budu najbolji u svom poslu. Njihova konkurencija su drugi proizvodjači sireva svjetske kvalitete.  Oni vrlo dobro razumiju da je BiH dio globalnog tržišta hrane. Oni, takodjer, mogu biti primjer svima nama.

Ali potreban nam je vaš angažman, a uspjeh će zahtijevati pragmatičan pristup izradi politika. Pristup koji započinje efikasnim dijalogom i izgradnjom praktičnih partnerskih odnosa izmedju javnog sektora, privatnog sektora i civilnog društva.

Treba izraditi propise i regulativu i implementirati ih na transparentan način. Poljoprivredni sistem u BiH mora osigurati zdravstveno ispravnu hranu, konkurentnu proizvodnju i zaštitu okoliša.

Poljoprivreda ima važnu ulogu u stvaranju ekonomskih šansi za bh. gradjane.  Ali postoji potencijal za mnogo, mnogo više.

Pozivamo vas da radite sa nama. Ne da odgađate, već naprotiv, da odlučno krenete naprijed, puni samopouzdanja i kreativnosti.  Za poljoprivrednu proizvodnju i inovacije, BiH je potrebno okruženje koje je moderno i svjetskog nivoa jer ga ona zasluzuje.

Počnimo odmah.