Obraćanje na otvorenju Aladža džamije

Dobar dan svima.

Veoma sam sretan što sam danas s vama da bismo proslavili otvaranje prelijepe Aladža džamije koja ima istorijski značaj.

Drago mi je što se ovako puno ljudi okupilo danas, ljudi svih vjera, koji su došli svjedočiti povratku svoje Aladže.

Ponosan sam što su nam se, nakon našeg inicijalnog djelovanja kroz Ambasadorski fond za očuvanje kulturnih spomenika, pridružile Republika Turska i građani Foče da bi se dovršila obnova ovog simbola raznolikosti i tolerancije.

Kada pomažemo očuvanje spomenika kulture, Sjedinjene Države pokazuju / koliko poštujemo druge kulture / tako što štitimo / njihovu tradiciju.

Spomenici kulture obezbjeđuju kontinuitet sa prošlošću i čuvaju kulturno nasljeđe za buduće generacije.

Spomenici kulture traju kao spomenici ljudskim dostignućima, a Aladža džamija treba da bude spomenik otpornosti i pomirenja. Bolna istorija Foče nikada neće i ne treba biti zaboravljena. Nadamo se da će obnova Aladža džamije donijeti smiraj i oporavak svim ljudima u Foči.

Svi smo radili zajedno da bismo Aladžu vratili Foči. A moramo učiniti još više.

Moramo zajedno raditi da bismo svim ljudima svih vjera obezbjedili mjesto koje im pripada, ne samo u Foči, nego širom Bosne i Hercegovine.

Istorija Bosne i Hercegovine je istorija raznolikosti. Danas slavimo otvorenje Aladža džamije. Hajde da svaki dan slavimo raznolikost ove prelijepe zemlje!

Hvala Vam!