Govor o obrazovnoj politici Konferencija o Zajedničkoj jezgri nastavnih planova i programa Hotel Mostar

Dobro jutro, dame i gospodo.  Hvala vam što ste me ugostili ovdje u Mostaru na konferenciji koju organizira Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje radi predstavljanja Zajedničke jezgre nastavnih planova i programa bazirane na ishodima učenja i radi diskusije o narednim koracima.  U sedam mjeseci koliko sam u Bosni i Hercegovini, zaključila sam da je obrazovanje jedno od najvažnijih pitanja u ovoj zemlji.  Za uspjeh BiH ključan je odgoj kvalitetno obrazovane, integrisane naredne generacije koja posjeduje vještine neophodne za napredak u 21. stoljeću.

Širom svijeta početak školske godine donosi osjećaj uzbuđenja i iščekivanja.  Roditelji iščekuju povratak u rutinu, nastavnici pripremaju radne planove, a djeca šilje olovke i spremaju se da nauče nove stvari.  Kao majka troje djece, kao kćerka dvoje nastavnika i kao diplomata koji strastveno doživljava svoj poziv, veoma mi je drago što danas imam priliku da govorim o pitanju koje je od iznimne važnosti i koje mi je blisko – o obrazovanju i potrebi za reformom obrazovanja.

Otkako sam u BiH stalno me impresioniraju mladi ljudi sa kojima se susrećem; oni su uistinu budućnost ove sjajne zemlje i obaveza je BiH, kao što je to obaveza svake zemlje prema djeci, da im osigura obrazovanje i vještine da postanu angažovani građani i uspješni odrasli ljudi.

Nažalost, svake godine, hiljade onih koji su budućnost BiH napuštaju zemlju.

Dakle, zajednički prioritet svih kojima je stalo do budućnosti BiH mora prvo biti izrada inkluzivnog i modernog obrazovnog sistema koji će učenicima osigurati neophodne vještine da budu konkurentni na globalnom tržistu rada u 21. stoljeću, te podrška Bosni i Hercegovini da razvije privredu koja će učenicima pružiti mogućnost da nađu posao koji ih ispunjava i na kojem će ostvariti puni potencijal u stabilnoj i prosperitetnoj demokratskoj zemlji.  Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju EU koji je stupio na snagu 1. juna je dobar prvi korak u tom smjeru i predstavlja prekretnicu na putu BiH ka EU.  On pruža šansu za odlučno djelovanje i konkretne, koordinirane aktivnosti institucija na svim nivoima na izradi i provedbi sveobuhvatne reformske agende, uključujući reformu obrazovanja.

Američki filozof i reformator obrazovnog sistema Jonathan Dewey kazao je da “zajednica mora željeti za svu djecu ono što najbolji i najpametniji roditelji žele za svoju djecu”.  Dakle, hajde da vidimo šta to znači ovdje u BiH.

Ciljevi

Prvi korak u nastojanjima da se za svu djecu u BiH obezbijedi najbolje je izraditi obrazovne strategije za period 2015–2020. godina koje će uspostaviti inkluzivan i moderan obrazovni sistem za sve učenike.  Ove strategije moraju biti zasnovane na najvišim međunarodnim standardima kada je riječ o jednakom pristupu i nediskriminaciji u svakoj obrazovnoj instituciji u zemlji.Ambasadorica Cormack obratila učesnicima Konferencije o Zajedničkoj jezgri nastavnih planova i programa, Mostar, 3. septembar

Drugo, praksa segregacije, kao i prisilna asimilacija, moraju ustupiti mjesto otvorenim i inkluzivnim školama.  S obzirom na dugi period u kojem je ovo pitanje predstavljalo problem u SAD, mogu vam reći da je pogrešna svaka politika koja ljude dijeli na etničkoj osnovi.  Škole u kojima postoji segregacija podrivaju osnove jednakosti i demokratije.  Učeći zajedno, učimo kako živjeti i raditi zajedno, što je jedna od najbitnijih vještina neophodnih za uspjeh u modernom, izmiješanom i međusobno povezanom svijetu.

U SAD djeca već od obdaništa pohađaju nastavu sa pripadnicima raznih skupina.  Oni svaki dan idu u školu sa vršnjacima koji su ili bijelci ili Afro-Amerikanci, Azijati, hispanjolskog porijekla, itd, a jedni druge doživljavaju kao učenike u jedinstvenom obrazovnom sistemu. Obrazovni sistem u BiH mora se promijeniti na način da omogući djeci pripadnicima svih etničkih skupina da uče i pohađaju nastavu zajedno bez nametanja prisilne asimilacije.  Da budem jasna, ovo ne znači da učenici moraju zaboraviti svoju kulturu ili porijeklo.  Obrazovanje u Distriktu Brčko, iako nije savršeno, predstavlja prelazni model prema kojem su se učenici iz svih etničkih skupina uspješno integrisali u jedinstven obrazovni sistem.

Također ne smijemo zaboraviti i druge skupine koje su često marginalizirane.  Učenici Romi također moraju imati isto obrazovanje kao njihovi vršnjaci i mora im se pružiti jednaka šansa da uspiju.  Škole moraju učenicima sa umanjenim sposobnostima osigurati neophodne uslove kako bi im se omogućilo da pohađaju nastavu na jednak i dostojanstven način; samo ovakvim pristupom društvo može profitirati od talenta svih svojih građana.

Treće, uz sve dužno poštovanje prema kompetentnosti svakog nivoa vlasti, upravo je sada vrijeme – za njih i za vas — da pripremite i počnete provedbu strateških planova za jačanje Zajedničke jezgre nastavnih planova i programa i napustite sadašnju metodologiju fokusiranu na sadržaj. U svom prvom blogu kada sam došla u BiH pomenula sam ovu ideju što je izazvalo pravu malu oluju kontroverzi. Ali, ponekad je to ono što je potrebno  da bi se neka ideja provela u djelo. Danas je obrazovanje ispolitizirano u BiH, ali kvalitetna Zajednička jezgra nastavnih planova i programa zasnovana na rezultatima koje postižu učenici  bi ubuduće omogućila učenicima da steknu integrirano i kohezivno obrazovanje koje ih priprema za univerzitet ili početak karijere. Da budem jasna: ničiji identitet neće biti ugrožen izradom zajedničke jezgre nastavnih planova i programa i zajedničke skupine standarda. Ona će samo omogućiti da sva djeca postižu ciljeve u svakom od ovih područja korištenjem kritičkog razmišljanja i sposobnosti za rješavanje problema. Ona će također omogućiti  učenicima da shvate koje su sposobnosti potrebne na modernom tržištu rada: poznavanje tehnologije, stranih jezika, inovativnost i razumijevanje međunarodne scene. Znam da je Agencija već s vama svima radila  na izradi rezultata za Zajedničku jezgru nastavnih planova i programa za jezike, matematiku, druge prirodne nauke i historiju, te želim apelovati na vas da radite zajedno i u drugim oblastima. BiH kao država ima obavezu usvojiti ove standarde da bi obezbijedila mobilnost učenika i priznavanje njihovih diploma u EU i cijelom svijetu.

Profesionalno usavršavanje nastavnika

Kada govorimo o napredovanju učenika, bitno je dati podršku i njihovim nastavnicima. Zajednička jezgra nastavnih planova i programa će podići standarde i zahtjeve prema prosvjetnim radnicima. Školama su potrebni nastavnici koji vole raditi s mladima i koji su posvećeni kreiranju sigurnog i angažiranog okruženja za učenje. Da bi se u potpunosti implementirala zajednička jezgra nastavnih planova i programa i da bi se izbjeglo puko memorisanje,  učenike treba podsticati da u svakoj prilici kritički razmišljaju i shvate važnost pitanja “Zašto”. Znam da nastavnici u BiH jako vole svoj posao, a ovi metodi će učenike podstaći na učenje. Sami nastavnici treba da imaju koristi od sistema kontinuiranog profesionalnog razvoja i da se stalno usavršavaju da bi svojim učenicima pružili najbolje moguće obrazovanje.

Građansko obrazovanje 

Pored pripreme učenika za rad, obrazovanje  ih – što je još važnije – priprema da budu odgovorni građani. Čvrsto vjerujem da škole svuda moraju raditi i na poboljšanju programa građanskog obrazovanja. Između ostalog, ono što je najviše potrebno BiH  jesu građani koji su se spremni direktno angažirati za bolju budućnost ove zemlje i koji će od političara i ostalih lidera tražiti odgovornost za ispunjavanje obećanja koja su dali i za ono što rade. Predmete o demokraciji i građanskom obrazovanju  treba uvesti i poboljšati u svim školama i razredima tako da učenici prihvate  i razumiju važne vrijednosti kao što su ljudska prava, tolerancija različitosti i socijalna pravda. No, građansko obrazovanje se ne završava u učionici. Škole treba da promoviraju volonterstvo i angažman u zajednici i da omoguće učenicima da učestvuju u radu učeničkih vijeća da bi imali veći utjecaj na sopstveno obrazovanje.

Obrazovni sistem u BiH mora nastaviti  gajiti i podsticati filozofiju aktivizma i građanskog angažmana da bi mladima dali moć da budu ta promjena koju žele, da budu proaktivni, a ne fatalisti. Zato je Ambasada SAD odlučila pomoći Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje pri izradi Zajedničke jezgre nastavnih planova i programa za građansko obrazovanje, pa se nadamo da ćemo biti od pomoći u narednim koracima u vezi sa implementiranjem rezultata u svim učionicama širom zemlje.

Visoko obrazovanje

Dok se Zajednička jezgra bavi izazovima obrazovanja u BiH u ranim razvojnim fazama, reformu visokog obrazovanja također je trebalo davno provesti.  BiH je potpisala Bolonjske principe 2003, a puna implementacija principa i izrada zajedničkih standarda za priznavanje diploma predugo traje. Iako visoko obrazovanje nije tema današnje konferencije, za budućnost BiH ono je od vitalnog značaja, te se nadam da ćete apelovati na svoje kolege da riješe ovo ključno pitanje. Čula sam kako profesori ovdje govore da univerzitetsko obrazovanje ne treba povezivati sa zapošljavanjem. To vrijedi za studente koji imaju luksuz da se obrazuju samo zbog sticanja obrazovanja. Ali, stvarnost u kojoj živi većina studenata je da kada završe studije moraju naći posao da bi preživjeli u povezanom svijetu promjena. Želim da ovi pametni, talentovani mladi ljudi budu spremni za buduće izazove.  Ovo se odnosi i na obrazovanje odraslih:  u svijetu koji se konstantno mijenja, ljudi mijenjaju zanimanje i trebalo bi da mogu sticati nova znanja u skladu sa aktuelnim potrebama tržišta.

Korupcija

Zbog čega je sve ovo teško uraditi? U svim sektorima u BiH, rak korupcije otežava progres i frustrira mnoge dobre ljude koji pokušavaju postići napredak.  Što se vas tiče, neophodno je da radite na suzbijanju korupcije u akademskoj zajednici.  Svi oblici varanja i nepoštenog ponašanja su pogubni za akademsku zajednicu i, uz to, potkopavaju cjelokupno društvo.  Škole treba da imaju sistem zapošljavanja nastavnika i osoblja koji se isključivo zasniva na kvalificiranosti, koji je transparentan i ne dopušta korupciju.  Učenici koji se služe prevarama ne bi se smjeli izvući bez sankcija. Škole i univerziteti treba da imaju kodeks časti za  sve studente, nastavnike i administratore koji jasno definira  sankcije za nepoštenje i korupciju u školskom sistemu.

Zaključak

Dame i gospodo, na kraju, možda put koji je pred nama izgleda težak, ali lako je reći da nešto ne možemo promijeniti zato što je preteško.  Kinezi imaju mnogo predivnih izreka koje se tiču ovakvih situacija – “čovjek koji je pomjerio planinu,  uradio je to prenoseći kamen po kamen” ili meni najdraža  “oni koji kažu da se nešto ne može uraditi, ne smiju stajati na putu onima koji to rade”.  Ovo se može i mora uraditi kako bi sljedeće generacije bh. građana ostale ovdje da grade budućnost ove prekrasne zemlje.

Mi iz Američke ambasade ćemo nastaviti pružati podršku svakom pokušaju reforme u obrazovanju koja bi pripremila mlade ljude iz Bosne i Hercegovine da zajedno žive i učinkovito rade u multietničkom društvu.  U proteklih 20 godina organizovali smo međunarodnu razmjenu studenata, davali stipendije i sponzorirali programe obuke za  više od 30.000 nastavnika, donirali smo  više od milion udžbenika i u partnerstvu sa NGO Civitas organizovali ljetne kampove, boravak u porodicama, razmjenu učenika među školama i provodili godišnja takmičenja “Projekat građanin” na kojima godišnje učestvuje više od 40.000 učenika.  Ove godine sam se sastala sa pobjednicima u Parlamentu BiH i oni su zaista sjajni. Nastavićemo aktivno učestvovati u reformi obrazovanja koristeći naše fondove za ekonomsku podršku, te ćemo nastaviti raditi sa političkim liderima i podržati one koji imaju političku volju da započnu obrazovnu reformu i druge reforme koje će omogućiti trajnu promjenu.  U potpunosti ćemo vas podržati u vašim nastojanjima, ali ono što nam treba je da vi preuzmete odgovornost i predvodite proces reforme.

John Dewey je također rekao: “Obrazovanje nije priprema za život, obrazovanje je život.”  Obrazovanje će pripremiti mlade ljude da budu budući lideri BiH i ono može biti snaga koja promoviše tolerantno i raznoliko društvo, te mlade ove zemlje oprema vještinama koje će ih učiniti uspješnim i angažovanim građanima. Mladi građani Bosne i Hercegovine računaju na vas, i na sve nas. Ne smijemo ih iznevjeriti.

Prema tome, agencije za obrazovanje i izabrani ministri obrazovanja, uz podršku međunarodne zajednice, treba da urade sve što je u njihovoj moći da ostvare saradnju i odmah započnu aktivnosti. Imate jedinstvenu priliku; vi možete biti promjena koja će osigurati bolju budućnost za nove generacije.  Jeste li vi ti koji će zastupati interese bosanskohercegovačke omladine? Ako jeste, mi iz Američke ambasade smo vam spremni pružiti podršku na svakom koraku tog puta. Hvala.