Flag

An official website of the United States government

Integritet finansiranja političkih stranaka u regionu – govor ambasadora Murphya
10 minuta za pročitati
13 Decembra, 2023

 

Dobro jutro svima.

Veoma mi je drago što sam s vama jutros da bismo razgovarali o finansiranju političkih stranaka u Bosni i Hercegovini. Kvalitetno regulisano, transparentno trošenje u kampanji neophodno je za održavanje funkcionalnog, korektnog izbornog sistema. Nažalost, ovdje u Bosni i Hercegovini finansiranje političkih stranaka sve je, samo nije transparentno ili kvalitetno regulisano i zbog toga je to jedna od slabosti demokratije u ovoj zemlji.

Želim zahvaliti Transparency International i Centralnoj izbornoj komisiji (CIK) što su nas danas okupili. Vlada SAD ponosna je na podršku radu Transparency International, kao i drugih organizacija civilnog društva, u oblastima monitoringa, analize i izvještavanja o izbornoj potrošnji i praksama. Ovaj posao je od ključne važnosti u pozivanju političkih stranaka na odgovornost, u podršci naporima izbornih tijela koje ulažu u monitoring i provedbu, te u poboljšanju zakona na kojima se zasniva izborni integritet. Takođe smo ponosni na našu podršku Centralnoj izbornoj komisiji. CIK ima ključnu ulogu u očuvanju demokratije u Bosni i Hercegovini i ne bi smio biti predmet političke manipulacije kojoj će se Sjedinjene Države strogo usprotiviti.

Posao na očuvanju demokratije u Bosni i Hercegovini ne može biti hitniji. Malo je reći da ljudi ovdje ne vjeruju puno u svoj politički i izborni sistem. Nacionalno istraživanje Američke agencije za međunarodni razvoj za 2022. pokazalo je – kao i svake godine otkako smo počeli provoditi ovo istraživanje 2015. – da 75 posto građana Bosne i Hercegovine vjeruje da je većina političkih stranaka sebična i radi na promicanju vlastitih interesa, a ne interesa njihovog biračkog tijela. Žao mi je što moram reći da je češće procjena ljudi o njihovim političkim liderima i njihovim strankama tačna, nego što nije.

Zahvaljujući marljivosti organizacija civilnog društva, uključujući Transparency International, znamo da političke stranke uveliko umanjuju podatke o donacijama i potrošnji, te da namjerno sakrivaju odakle dolaze i gdje se troše njihova sredstva. Budući da građani nemaju informacija o izvoru sredstava za kampanje političkih stranaka i kandidata, nemaju priliku postaviti im pitanja o njihovim donatorima ili procijeniti stavljaju li stranke i kandidati prilikom donošenja službenih odluka na prvo mjesto interese svojih birača ili onih koji im daju finansijsku podršku. Građani ne mogu procijeniti primaju li političari lične finansijske usluge u zamjenu za pristup ili uticaj na odluke koje bi mogli donijeti nakon što dođu na određenu poziciju.

Znamo da politički kandidati besramno iskorištavaju slabe propise, loš nadzor i smiješno male kazne za zloupotrebu javnih sredstava za plaćanje svojih kampanja. Znamo da vrše pritisak na birače kao i članove njihovih porodica da im daju glas na dan izbora uslovljavajući ih poslom u javnoj službi. Znamo da glume zabrinutost za dobrobit svojih birača davanjem jednokratnih poticaja ranjivim skupinama stanovništva kako bi osigurali glasove za sebe. U svim tim slučajevima vladajuće političke stranke i dužnosnici javnu blagajnu tretiraju kao kasicu prasicu za svoju kampanju. To onima koji su na vlasti daje nepravednu – i nezakonitu – prednost u odnosu na vanjske kandidate, a na posljednjim izborima ovo je koštalo porezne obveznike stotine miliona konvertibilnih maraka, što je novac koji je trebao biti potrošen na javna dobra i usluge. Znamo da je Centralna izborna komisija trenutno sputana neefikasnim zakonodavstvom, kao i nedostatkom osoblja i finansijskih sredstava, što je sprečava da otkrije i izrekne kazne za kršenja vezana za potrošnju tokom kampanje.

Mogao bih još govoriti o ovome, ali ovi su problemi toliko prisutni svuda, shvaćeni i nažalost tolerisani, da ne moram dalje elaborirati. Ovo nije vrsta politike kakvu građani Bosne i Hercegovine žele ili zaslužuju. Neće obezbijediti sigurnost ni prosperitet ove ili budućih generacija. To sigurno neće učiniti da zemlja napreduje na putu evroatlantskih integracija. U zdravoj demokratiji, političari moraju glasove zaslužiti, a ne kupovati ih ili ucjenjivati građane uslovljavajući njihovo glasanje pristupom poslu, zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju ili bilo kojoj drugoj javnoj službi.

Suština je da finansiranje kampanja u Bosni i Hercegovini jeste lavirint korupcije, manipulacije i nefunkcionalnosti koji iznevjerava građane ove zemlje. Političari se igraju sistemom da bi išao njima u korist ili u korist njihovih mreža podrške, a na štetu demokratije u zemlji i dobrobiti građana. Sistemu finansiranja kampanja u Bosni i Hercegovini potrebne su hitne, značajne reforme kao dio šireg nastojanja da se vrati povjerenje građana u demokratske institucije zemlje, naročito dok se birači pripremaju za lokalne izbore naredne jeseni.

Uskoro će Transparency International i Centralna izborna komisija predstaviti set sveobuhvatnih reformi finansiranja političkih stranaka, koje bi, ako budu usvojene, mogle pomoći da se stane na kraj ovoj zbrci. Ove reforme bi uskladile bosanskohercegovačko zakonodavstvo o finansiranju kampanja s međunarodnim standardima, koji zahtijevaju od države da ima stroga pravila u vezi s privatnim donacijama, prag za rashode stranaka vezane za izborne kampanje, potpunu transparentnost računa i smislene sankcije za stranke i kandidate koji krše pravila.

Predložene reforme zasnovane su na smjernicama stručnih organizacija, poput Grupe zemalja za borbu protiv korupcije Vijeća Evrope (GRECO), Ureda za demokratske institucije i ljudska prava OSCE, i EU. Ali i na zdravom razumu.

One uključuju da se od političkih stranki traži da koriste jedan račun za kampanju, kako bi sve donacije i finansijske aktivnosti bile transparentne i kako bi ih se lako pratilo, a uvele bi dodatne zahtjeve za izvještavanje koji bi biračima omogućili uvid u izvore finansiranja kampanja političkih stranaka prije nego što glasaju. One uključuju proširenje liste zabranjenih izvora finansiranja na, naprimjer, javne institucije i javna preduzeća koja ne bi trebalo da troše novac poreskih obveznika na političke kampanje. Bez obzira da li se radi o RS ili Federaciji BiH, novac ide u javna ili državna građevinska preduzeća, agencije za puteve, telekomunikacijske kompanije, a trebalo bi da se koristi za putne ili telekomunikacijske usluge, jer nije namijenjen kao podrška strankama ili kandidatima. To u osnovi predstavlja krađu od poreskih obveznika.

Važno je da se ove preporuke takođe fokusiraju na poboljšanje nadzora i provedbe, jer nijedna reforma neće biti efikasna ako se ljudi ne smatraju odgovornim da je se pridržavaju. Reforme bi povećale finansijska i kadrovska sredstva za Odjeljenje CIK za reviziju finansiranja političkih stranaka kako bi moglo pravilno nadzirati potrošnju tokom kampanje, identifikovati nepravilnosti i sankcionisati prekršioce. One bi ojačale saradnju i koordinaciju između CIK, poreskih vlasti i agencija za provedbu zakona i zahtijevale da CIK prijavi sumnjivo djelovanje ovim institucijama. Povećale bi kazne za kršenje zakona. Ovo poslednje je posebno važno. Političke stranke i pojedinačni kandidati moraju platiti realnu cijenu za svoje antidemokratsko ponašanje. Ako posljedice po njih nisu ozbiljne, njihovo antidemokratsko ponašanje će se nastaviti, a država će i dalje snositi posljedice

Znam da su sa nama danas i nekoliko zakonodavaca. Apelujem na vas da prihvatite i usvojite ove reforme što je prije moguće. Davno je bilo vrijeme za donošenje pozitivnih promjena koje ne samo da jačaju vaš legitimitet kao izabranih zvaničnika, već i pomažu da se glas birača poštuje i provede u djelo. U konačnici, to je vaš posao. Vašim građanima ste potrebni kao zakonodavci i lideri kako biste skupili hrabrost i političku volju da djelujete u njihovom interesu i interesu vaše zemlje.

Ljudi, zapitajte se kako ste se našli u ovoj situaciji. Izborni sistem Bosne i Hercegovine postao je nefunkcionalan, a finansiranje kampanja kojim se prikriva korupcija dio je te nefunkcionalnosti. Kada ljudi na vlasti zloupotrebljavaju novac poreskih obveznika da bi se održali na vlasti, kada posebni interesi koriste donacije za kampanju da potkupe političare da rade ono što im se kaže, i kada niko ne biva pozvan na odgovornost zbog kršenja pravila, onda ne možete imati slobodne i poštene izbore. To nije demokratija.

Tokom godina određeni političari izgradili su i uložili mnogo da održe sistem koji pomaže njima i njihovim strankama da ostanu na vlasti, a uključuje namjerno korumpiranu praksu finansiranja kampanje. Oni znaju, a i mi znamo, da ne bi bili izabrani da su vodili fer i poštenu kampanju. Postoji razlog njihovog otpora prema reformama: samoodržanje. Samoodržanje na štetu dobrobiti i blagostanja građana ove zemlje, istih onih za koje tvrde da ih predstavljaju.

Evo još jednog statističkog podatka. Još jedna nedavna anketa USAID pokazala je da je jedna trećina građana Bosne i Hercegovine nezadovoljna uslugama koje pružaju njihove vlasti. Pa ipak, vidimo da isti ljudi i političke stranke ostaju na vlasti, iz godine u godinu, od izbora do izbora. U demokratiji koja dobro funkcioniše, sa transparentnim, regulisanim sistemom finansiranja kampanja, građani bi imali veću moć da glasaju protiv onih koji su na vlasti ako su nezadovoljni njihovim učinkom, te da izaberu nove lidere koji bi zaista radili za njih.

Vjerujem – a siguran sam da se svi vi slažete sa mnom – da je to moguće ovdje, u Bosni i Hercegovini. Nema razloga da Bosna i Hercegovina nema slobodne i korektne izbore niti da ne reformira svoj sistem finansiranja izbornih kampanja. U osnovi, danas će vam biti isporučen završen prijedlog. Posao je već urađen. I treba malo ili nimalo vremena da se zakon predloži i da se glasa za njega ako želite pozitivnu promjenu u BiH. Vlada SAD posvećena je davanju podrške onima koji rade na ovome i pomažu Bosni i Hercegovini da ostvari svoj puni potencijal kao demokratsko, stabilno, multietničko društvo čvrsto usidreno u evroatlantskim institucijama. Usvajanje ovog zakona bilo bi korak naprijed u tom smjeru.

Hvala.