Izjava povodom glasanja Narodne Skupštine Republike Srpske o referendumu o Državnom pravosuđu

Ambasada SAD  alarmirana  je pravcem  u kojem planirani referendum vodi  Republiku Srpsku kao entitet, kao  i prijetnjama  koje on predstavlja za sigurnost, stabilnost i  prosperitet BiH.  Mi smo protiv ovog referenduma i bilo kojih priprema za njega jer predstavljaju kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i jer se plašimo posljedica koje će imati za građane u Republici Srpskoj i u cijeloj BiH.  Angažovali smo relevantne odjele  i agencije Vlade SAD da bi se odlučilo o  primjerenoj reakciji prema onima koji su odgovorni za ovu političku provokaciju. Blisko sarađujemo sa Misijom EU i OHR u vezi sa poduzimanjem narednih koraka.

Ohrabreni  smo činjenicom da se u RS vodi legitimna  debata  o  korijenima ovog političkog manevra kao i motivima koji stoje iza njega.  Ovaj otvoreni diskurs o raskolu između korumpiranih snaga koje vode  proces odlučivanja u  RS i onoga što je istinski u najboljem interesu  njenih građana  indikator je energičnog i transparentnog demokratskog sistema koji može i treba da postoji u BiH.

Iz ovog referenduma ne može proizaći ništa dobro. Budućnost ove zemlje  i svih njenih građana je u  kontinuiranom procesu integracija u EU.  Ovaj cilj je sasvim ostvariv i mi želimo da radimo sa  građanima  Republike Srpske na stvarnom poboljšanju kvaliteta njihovog života.  Sada je na rukovodstvu ovog entiteta da se opredijeli ili za napredak ili za političku i ekonomsku izolaciju.