Govor ambasadorice Cormack na predstavljanju projektnog izvještaja Misije OSCEa u BiH

Amb. Cormack Speaks at the OSCE Court Corruption Project Interim Report Launch

(as prepared)

Sekretaru Greminger, ambasadori, uvaženi gosti, dame i gospodo,

zadovoljstvo mi je biti danas ovdje da podržim izdavanje Izvještaja OSCE o sudskim procesima vezanim za korupciju. Važno je iskoristiti ovu priliku da govorimo o štetnosti korupcije za svakoga u Bosni i Hercegovini. Tokom prošle godine, OSCE je, koristeći donaciju SAD od preko 470.000 američkih dolara, sistematski pratio preko 160 sudskih procesa vezanih za korupciju u Bosni i Hercegovini, sa naglaskom na slučajevima korupcije srednjeg i visokog stepena. To se ovdje prije nije radilo. Opservacije i preporuke sadržane u izvještaju ključne su za identifikaciju problema u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine kada se radi o korupciji, kao  i za preporučivanje rješenja.

Korupcija škodi svima

Da se razumijemo: korupcija škodi svima u Bosni i Hercegovini. Ona prijeti ekonomskom razvoju, podriva institucije i ugrožava pravnu državu. Znam da ovo nije ništa novo za vas, ali moramo to istaći, naročito danas. Procesuiranje slučajeva korupcije ključno je za osiguranje vladavine zakona, a time i prosperitetne budućnosti. Čvrsta vladavina zakona ključna je za svako slobodno i demokratsko društvo. Izvještaj OSCE  dokazuje – jasno, precizno i nedvosmisleno – da je pravni sistem u BiH neefikasan u borbi protiv korupcije. Moram naglasiti da ta  neefikasnost u borbi protiv korupcije ide na štetu sviju u Bosni i Hercegovini. Dobra vijest je da sada imamo konkretne preporuke za prevazilaženje tih neuspjeha. To je ono što nudi izvještaj OSCE: pogled na lavirint korupcije iz ptičje perspektive, te jasan put naprijed.

Problemi u pravosuđu

Dakle, koji su to problemi u pravosuđu? U izvještaju je identifikovano nekoliko ključnih stvari. Danas se želim fokusirati na dvije: prvo, u izvještaju je jasno iskazano da je previše tužilaca koji ne podižu kvalitetne optužnice. Rezultat toga je da sudski slučajevi vezani za korupciju dijelom bivaju izgubljeni zbog slabih optužnica. A građani u Bosni i Hercegovini zaslužuju bolje. Procesuiranje slučajeva korupcije mora biti prioritet broj jedan za tužioce i one ne smiju propasti zbog nepostojanja osnovnog tehničkog znanja.

Drugo, izvještaj otkriva mane u pravosuđu u vezi sa procesuiranjem slučajeva korupcije. Previše sudija ne radi ozbiljno na optužnicama, ne primjenjuje niti tumači zakone na razuman, konzistentan način. Pored toga, sudije izriču presude u slučajevima korupcije koje su preblage, i nedovoljno pravno utemeljene. Svima nam je poznato da neovisne, sposobne sudije predstavljaju osnovu jakog pravnog sistema u BiH, i da njihove presude imaju snagu zakona. Imperativ je da one budu kvalitetno obrazložene, zasnovane na zakonu i dokazima. Rezultat toga je konzistentnija sudska praksa kojom se gradi čvrsta pravna država.

Niko ne bi trebalo da bude iznad zakona

Iako se neki od ovih nedostataka mogu riješiti kroz programe obuke, bojim se da postoji jedan drugi razlog zbog kojeg se loše procesuiraju slučajevi korupcije u BiH – to je politički uticaj.  Iako izvještaj ovo ne navodi, implikacije su očigledne: s nekim zvaničnicima se postupa kao da su iznad zakona.  Da budem sasvim jasna: niko ne bi trebalo da bude iznad zakona.  BiH mora imasti vlasti čije funkcionisanje definišu zakoni, a ne pojedinci.  Nažalost, u BiH su pojedinci ti koji odlučuju šta znači „pravda“ – o tome se ne odlučuje u institucijama ili kroz transparetne procedure.  Pravda ne smije biti rezervisana samo za one koji nemaju političke veze.  Na pravdu ne smiju uticati novac ili mito.  Pravda ne smije biti manje važna od moći ili uticaja.  Ukoliko nema pravde za sve, nema pravde ni za koga.

VSTV se mora oduprijeti političkim pritiscima

Šta je, onda, rješenje?  Drago mi je što mogu reći da ih ima više.  Prvo, u BiH ima talentovanih, vrijednih tužilaca i sudija koje ovim putem pozivam da nastave raditi svoj posao.  Drugo, izvještaj OSCE jasno definiše put ka rješavanju svih problema o kojima sam upravo govorila.  Ključno je, međutim, da institucije poput VSTV odlučno i nepristrasno osiguraju da korupcija ne prolazi nekažnjeno u BiH.  VSTV ima glavnu ulogu u tome da osigura da pravosuđe radi u interesu javnosti.  Nažalost, VSTV je često radio suprotno svom mandatu, te je omogućio političarima da se miješaju u proces odabira, disciplinovanja i razrješenja sudija i tužilaca.  To je neprihvatljivo.  VSTV mora biti nezavisna, ali i odgovorna institucija.  Odgovorna ne političarima koji drže vlast u BiH, nego onima koje pravosuđe predstavlja i kojima služi – građanima BiH.

Vremena za gubljenje nema

Pozivam sve pravosudne institucije u BiH, posebno VSTV, da iskoriste ovaj izvještaj i njegove preporuke za jačanje vladavine zakona i pravde u BiH, te da to urade odmah.  Nema više vremena za gubljenje.  Kao i uvijek, SAD su posvećene BiH i nastojanjima da se osigura pravedan i jednak tretman svih pred zakonom.  Želimo raditi sa vama i nastavićemo sarađivati kako bismo osigurali uspostavu pravosudnog sistema i vladavinu zakona koju BiH zaslužuje.

Hvala.