Flag

An official website of the United States government

JAVNA ONLINE PRODAJA KORIŠTENE IMOVINE
2 minuta za pročitati
5 Septembra, 2023

 

Auction need

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država će održati javnu internet prodaju korištene imovine (namještaja i bijele tehnike) sa početkom u utorak, 5. septembra 2023. u 10:00 sati, i završit će se u ponedjeljak, 11. septembra 2023. godine u 09:00 sati.

Prodaja će se održati putem javne internet licitacije na portalu, aukcija Sarajevo.

Imovina se prodaje u „zatečenom stanju“, bez garancija.

Na aukciji mogu učestvovati punoljetna fizička lica koja su se registrovala kao kupac na web stranici,  aukcija Sarajevo, BA, u skladu sa propozicijama učestvovanja.

Prilikom registracije kupaca potrebno je dati lične podatke.  O zaštiti ličnih podataka datih u postupku registracije informišite se u dijelu “Korisnički ugovor i obavještenje o privatnosti”.

Plaćanje kupljene imovine će biti organizovano u  srijedu 13. septembra u periodu od 08:30 – 16:00.

Plaćanje je moguće izvršiti u gotovini u KM, ili bankovnim putem.

Ambasada SAD-a napominje da na aukciji ne mogu učestvovati strani državljani!