Flag

An official website of the United States government

Efektivnost pravosuđa u BiH: Percepcija javnosti se i dalje pogoršava
4 minuta za pročitati
8 Septembra, 2022

Press Release Infographic

Efektivnost pravosuđa u Bosni i Hercegovini ponovo je smanjena, što ukazuje na hitnu potrebu da se uspješno procesuiranje predmeta visoke korupcije i organizovanog kriminala postavi kao najviši prioritet bh. pravosuđa, zaključak je istraživanja Indeks efektivnosti pravosuđa BiH za 2021. godinu.

USAID već sedmi put provodi godišnju JEI-BiH anketu o efektivnosti pravosuđa u Bosni i Hercegovini i o tome kako pravosuđe vide ljudi koji rade u tom sektoru i ljudi koji su izvan njega.

Generalno, efektivnost pravosuđa je na niskom nivou što nalaže potrebu za unapređenjima u svim segmentima bh. pravosudnog sistema, pri čemu borba protiv korupcije mora biti priorit pravosuđa.

Iako su prepoznati određeni pomaci u efikasnosti procesuiranja predmeta i smanjenju broja neriješenih predmeta, viđenje javnosti o efektivnosti pravosuđa u BiH je negativnije nego ikada, posebno kad je riječ o borbi protiv korupcije. Prema reuzulatima istraživanja, pouzdanje javnosti u odgovor pravosuđa na korupciju je na najnižem nivou od početka izračunavnja Indeksa. Najveća pogoršanja percepcije javnosti u 2021. u poređenju sa 2015. godinom, odnosi se na rad sudija i tužilaca.

Nasuprot tome, mišljenje sudija i tužilaca o efektivnosti pravosuđa u 2021. godini se blago poboljšalo. No, usprkos manjim varijacijama prethodnih sedam godina, sudije i tužioci u kontinuitetu misle da je efektivnost pravosuđa osrednja, te i sami prepoznaju potrebu za poboljšanjima u bh. pravouđu.

Posebno je zabrinjavajuće što i sudije i tužioci smatraju da je podložnost sudija i tužilaca primanju mita u 2021. bila veća nego i jedne prethodne godine, te da su uticaj korupcije na bh. pravosuđe i povjerenje u nepristrasnost sudija bili bolje ocijenjeni prije sedam godina nego 2021. godine.

Sudije i tužioci su i dalje najnezadovoljniji efikasnošću imenovanja, te objektivnošću, adekvatnošću i primjenom kriterija za napredovanje u karijeri za sudije i tužioce, koji su uglavnom u nadležnost Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Nosioci pravosudnih funkcija također smatraju da je procesuiranje javnih funkcionera koji krše zakon na vrlo niskom nivou.

Vlada SAD posvećena je pružanju podrške BiH i njenom pravosuđu u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Istraživanje možete pročitati ovdje:

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/JEI-BiH-2021-Report-508.pdf

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/JEI-BiH-2021-Bosnian-508.pdf