“Model BiH” uči mlade ljude o sistemu upravljanja u BiH

Uz podršku Ureda za odnose s javnošću Ambasade SAD-a, Druga gimnazija Sarajevo bila je domaćin “Model BiH” – inovativnog projekta simulacije rada državnih organa u BiH. Preko 120 srednjoškolaca iz cijele BiH učestvovalo je u simulaciji sjednica državnih organa BiH – Predstavničkog doma, Doma naroda, Vijeća ministara i Predsjedništva BiH. Deset srednjoškolskih timova provelo je proteklu godinu učeći kako funkcionišu institucije u BiH, kako rade i surađuju državni organi, a sve s ciljem da dodatno razviju svoje komunikacijske sposobnosti i steknu bolje razumijevanje složenosti sistema upravljanja. Ovaj program ne samo da ohrabruje dijalog i suradnju među mladima, već im omogućava da uzmu aktivno učešće u strukturama vlasti. Učenici iz Banjaluke, Tuzle, Donjeg Vakufa, Bosanske Krupe, Livna, Mostara, Maglaja i Sarajeva učestvovali su u ovom događaju.