Flag

An official website of the United States government

Obraćanje ambasadora Murphya povodom zvaničnog početka Projekta pomoći lokalnim zajednicama USAID
8 minuta za pročitati
16 Maja, 2023

Dobro jutro.  Hvala svim učesnicima današnjeg događaja, prije svega gradonačelnicima i načelnicima koji su pokazali da su, prije svega, posvećeni građanima.  Vaše prisustvo i partnerstvo primjer su za sve zvaničnike u Bosni i Hercegovini.

Meni je pripala čast da ozvaničim početak novog programa Vlade SAD pod nazivom Projekat pomoći lokalnoj upravi.  U sklopu ovog programa investiraće se 12,8 miliona dolara u narednih pet godina u vidu podrške za vlasti u 30 lokalnih zajednica širom BiH s ciljem unapređenja usluga, povećanja stepena ekonomskog rasta, transparentnosti i odgovornosti prema građanima.

Danas želim poželjeti zvaničnu dobrodošlicu u program predstavnicima ovih gradova i općina:  Gradačca, Lopara, Modriče, Petrova, Šamca, Teslića, Tuzle, Vareša, Zavidovića, Zenice i Žepča.

Radujemo se budućoj saradnji sa svima vama na jačanju lokalne uprave za više od pola miliona stanovnika koji žive u vašim gradovima i općinama.

Priznajem da lokalna uprava ne zvuči kao najzanimljivija tema za razgovor.  Ali kao državni službenik, mogu kazati da je malo stvari toliko važno za uspjeh i prosperitet zemlje kao jaka lokalna uprava kojoj su građani u centru pažnje.  Na lokalnom nivou politika koju provode vlasti ima najneposredniji uticaj na kvalitet života građana i na tom nivou građani imaju priliku direktno insistirati na odgovornosti svojih političkih lidera.  Lokalne vlasti koje reaguju na potrebe građana i koje su transparetne u svom radu predstavljaju osnovu demokratije i prvu liniju odbrane protiv široko rasprostranjene korupcije koja nagriza ovu zemlju.

Dozvolite mi da vam ilustrujem kako u stvarnosti izgleda lokalna vlast kojoj su građani na prvom mjestu.  Pretpostavimo da želite da postavite solarne panele na vašu kuću.  Treba vam dozvola za to, pa se obratite lokalnim vlastima preko njihove web stranice i ispunite elektronski zahtjev.

Dva dana kasnije, dobijete dozvolu i možete početi sa ugradnjom.  Razlog zbog kojeg želite postaviti solarne panele je zbog toga što su vaše lokalne vlasti uspostavile partnerstvo sa kompanijom koja proizvodi zelenu energiju, a koju su izabrali putem transparentnog javnog tendera, te koja je uposlila lokalnu radnu snagu kao odgovor na subvencije vlasti građanima pri kupovini panela uz značajan popust.  Lokalna vlast je također prihvatila da građanima koji ugrade panele osigura poreske olakšice kako bi cijeli projekat bio još prihvatljiviji.

Sada ćemo pretpostaviti da ste saznali za ovaj sjajan projekat zato što vaš načelnik održava redovne sastanke sa građanima, lokalnim privrednicima i interesnim skupinama kako bi direktno saznao koje su potrebe stanovništva i kako bi građane informisao o novim inicijativama koje bi im mogle biti od interesa.  Zbog inkluzivnog i transparentnog pristupa vaše vlasti, možete si priuštiti te solarne panele koji će vam umanjiti troškove energije i koristiti okolišu.  Vjerujete da je vaš novac od poreza kojim se osiguravaju subvencije od koristi za zajednicu, a kompanija čiji su solarni paneli uvjerena je da će im se investicija isplatiti.

Gradovi širom svijeta prakticiraju ovu vrstu moderne uprave, ali ovdje u BiH to još nije postala praksa.  Nedavna anketa ukazuje da je više od polovine građana BiH nezadovoljno nivoom osnovnih usluga koje pružaju njihove lokalne vlasti.  Trenutno su lokalne vlasti ovdje u BiH zarobljene u komplikovanim mrežama zastarjelih i kontradiktornih zakona, regulativa i sistema koji frustriraju građane i tjeraju ih da ne rade ništa, što ostavlja prostora korumpiranim akterima da upravljaju sistemom zarad vlastitih interesa.  Radi tih solarnih panela koje želite ugraditi vjerovatno nekoliko puta morate ići u razne općinske službe, dostaviti hrpu papira, vjerovatno dati mito tu i tamo, te se suočiti sa nekoliko drugih pravnih i birokratskih prepreka koje možda jesu, a možda nisu premostive.

Bosna i Hercegovina može bolje i upravo je o tome riječ u našem projektu pomoći lokalnim vlastima.  Radićemo sa općinama i gradovima kako bismo podigli kvalitet usluga koje pružaju i eliminisali uska grla koje te vlasti uzrokuju.  To znači da ćemo analizirati lokalne zakone i regulative kako bismo osigurali da su oni produktivni, a ne da predstavljaju opterećenje, te da su odraz modernih potreba.

To znači da ćemo, kada god to bude moguće, općinske usluge prebacivati na online platforme kako bi bile efikasnije i transparentnije.  To je situacija u kojoj su i vlasti i građani na dobitku.  Za takve usluge potrebno je manje vremena, smanjuje se obim papirologije, a one postaju pristupačnije svim građanima, posebno onim koji su tradicionalno na marginama ili kojima stari birokratski sistem nije dostatno pružao usluge.

Efikasne i transparentne vlasti također doprinose većem stepenu povjerenja kod privatnog sektora da je njihovo ulaganje u lokalne zajednice sigurno.  Dobra uprava radi u korist privrede, a privreda je potrebna radi ekonomskog razvoja.  Finansijska sredstva potrebna za ključnu infrastrukturu i javne radove kojima se poboljšava život, otvaraju radna mjesta i kojima se Bosni i Hercegovini osigurava održiv i prosperitetan put ne mogu se osigurati samo kroz budžete lokalnih zajednica.

Zato ćemo u sklopu projekta za lokalne zajednice pomoći općinama i gradovima da pojednostave proceduru pokretanja kompanija i njihovo poslovanje tako što ćemo, na primjer, smanjiti birokratiju.  Ohrabrićemo ulaganje privatnog sektora u ključne projekte, poput energetski efikasnog javnog prevoza.

Kako bismo ovo postigli, pomoći ćemo javno-privatni dijalog i partnerstvo, pomoći ćemo općinama i gradovima da privuku nove investitore i sredstva za ključne projekte, te ćemo podržati saradnju između privrede i lokalnih organizacija civilnog društva koje mogu pomoći da ova ulaganja budu prilagođena konkretnim potrebama njihovih zajednica.  Do kraja našeg petogodišnjeg projekta namjeravamo mobilizirati 1,8 miliona dolara javnih i privatnih sredstava za lokalne projekte razvoja.

Ključ svih ovih nastojanja je da građani zauzmu upravljačku poziciju.  Trenutno dvije trećine građana BiH smatraju da nemaju priliku da sudjeluju u demokratskom procesu donošenja odluka na lokalnom nivou.  Kroz ovaj projekat ćemo stvoriti jače veze koje će omogućiti lokalnim liderima da čuju glas građana, da se s njima konsultuju i da ih angažuju, te ćemo osigurati da se građani pitaju kada vlasti donose odluke koje utiču na njihove živote.

Jedan način da se to postigne je da se organizuju forumi koji će okupiti predstavnike vlasti, civilnog društva, privrednike i građane na kojima će se razgovarati o projektima i planirati razvoj u najboljem interesu lokalnih zajednica.  Vidjeli smo kako takvi forumi mogu biti djelotvorni u poboljšanju kvaliteta života u nekoliko gradova u BiH.  Taj uspjeh ćemo replicirati uspostavom Savjetodavnih odbora građana u svakom gradu i općini koji učestvuju u ovom programu.

Prečesto ovih dana građani BiH izražavaju svoj stav tako što napuštaju svoju zemlju jer ih privlači politička i ekonomska stabilnost zemalja koje reaguju na zahtjeve građana i koje su odgovorne prema građanima.  Ciljevi našeg projekta – unapređenje usluga koje pružaju gradovi i općine, podrška ulaganjima privatnog sektora u lokalne zajednice i omogućavanje da se čuje glas građana u procesu donošenja odluka – osmišljeni su kako bi se pomoglo ovim lokalnim vlastima da se transformišu u moderne uprave koje su fokusirane na građane i koje će uvjeriti građane da je njihova budućnost ovdje, u njihovim domovima u BiH.

Hvala.