Odluka o pregledu odbrane

Ambasade Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije i štab NATO-a u Sarajevu pozdravljaju odluku Predsjedništva BiH da izda jasnu smjernicu Ministarstvu odbrane da završi Pregled odbrane  BiH. Dovršeni Pregled obrane definiraće veličinu i kapacitete Oružanih snaga BiH, okosnicu planova za modernizaciju i utvrditi resurse potrebne za uspješno izvršenje cijelog niza misija. Pregled odbrane će također osigurati da BiH ima odgovarajuće, fiskalno održive oružane snage.

Završetak Pregleda odbrane važan je cilj patrnerstav sa NATO savezom i mi pohvaljujemo napore koje BiH čini na ovom polju. Iako Plan odbrane nije zamjena za uvjete iz Tallina i ne znači aktivaciju MAP, važan je, i jasno pokazuje spremnost BiH da rješava teška pitanja i postiže konsenzus.

Ministarstvo odbrane BiH sada mora brzo djelovati kako bi finaliziralo Preglede odbrane i nastavilo s reformama koje su potrebne za modernizaciju, razvoj kapaciteta i put prema NATO-u.

Mi podržavamo kontinuirani napredak BiH na putu ka NATO-u, koji nudi dokazano jamstvo kolektivne sigurnosti i uključenje u najjaču međunarodnu organizaciju kolektivne sigurnosti.