Flag

An official website of the United States government

Javna online prodaja korištene imovine
3 minuta za pročitati
7 Decembra, 2022

Aukcijska prodaja
Aukcijska prodaja

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država će održati javnu internet prodaju korištene imovine (automobila i namještaja) sa početkom u srijedu 7. decembra 2022. u 10:00 sati, i završit će se u srijedu, 14. decembra 2022. godine u 09:00 sati.
Prodaja će se održati putem javne internet licitacije na portalu, aukcija Sarajevo.
Imovina se prodaje u „zatečenom stanju“, bez garancija.
Na aukciji mogu učestvovati punoljetna fizička lica koja su se registrovala kao kupac na web stranici, aukcija Sarajevo, BA, u skladu sa propozicijama učestvovanja.
Prilikom registracije kupaca potrebno je dati lične podatke. O zaštiti ličnih podataka datih u postupku registracije informišite se u dijelu “Korisnički ugovor i obavještenje o privatnosti”.
Plaćanje i preuzimanje kupljene imovine će biti organizovano u pettak 16. decembra u periodu od 08:30 – 16:30.
Plaćanje je moguće izvršiti isključivo u gotovini u KM.
Ambasada SAD-a napominje da na aukciji ne mogu učestvovati strani državljani!