Flag

An official website of the United States government

Javna online prodaja korištene imovine
3 minuta za pročitati
6 Juna, 2022

Aukcijska prodaja
Aukcijska prodaja

Ambasada Sjedinjenih američkih država će održati javnu internet prodaju korištene imovine sa početkom u ponedjeljak 6. juna 2022. u 10:00 sati, i završit će se u ponedjeljak, 13. juna 2022. godine u 09:00 sati.

Prodaja će se održati putem javne internet licitacije na portalu, aukcija Sarajevo.

Imovina se prodaje u „zatečenom stanju“, bez garancija.

Na aukciji mogu učestvovati punoljetna fizička lica koja su se registrovala kao kupac na web stranici, aukcija Sarajevo, BA, u skladu sa propozicijama učestvovanja.

Prilikom registracije kupaca potrebno je dati lične podatke.  O zaštiti ličnih podataka datih u postupku registracije informišite se u dijelu “Korisnički ugovor i obavještenje o privatnosti”.

Preuzimanje i plaćanje kupljene robe će biti organizovano u staroj zgradi Ambasade SAD, Alipašina 43, u srijedu 15. juna od 09:00 – 16:00. Plaćanje je moguće izvršiti isključivo u gotovini u KM.

Ambasada SAD-a napominje da na aukciji ne mogu učestvovati strani državljani!