Flag

An official website of the United States government

Javna online prodaja korištene imovine
3 minuta za pročitati
25 Jula, 2022

Aukcijska prodaja
Aukcijska prodaja

Ambasada Sjedinjenih američkih država će održati javnu internet prodaju korištenih kontejnera i rashladnih uređaja sa početkom u ponedjeljak 25. juna 2022. u 10:00 sati, i završit će se u četvrtak, 28. jula 2022. godine u 09:00 sati.

Prodaja će se održati putem javne internet licitacije na portalu, aukcija Sarajevo.

Imovina se prodaje u „zatečenom stanju“, bez garancija.

Na aukciji mogu učestvovati punoljetna fizička lica koja su se registrovala kao kupac na web stranici,  aukcija Sarajevo, BA, u skladu sa propozicijama učestvovanja.

Prilikom registracije kupaca potrebno je dati lične podatke.  O zaštiti ličnih podataka datih u postupku registracije informišite se u dijelu “Korisnički ugovor i obavještenje o privatnosti”.

Plaćanje kupljene imovine će biti organizovano u staroj zgradi Ambasade SAD, Alipašina 43, 29. jula u period od 09:00 – 12:00. Plaćanje je moguće izvršiti isključivo u gotovini u KM.

Preuzimanje će biti organizovano u staroj zgradi Ambasade SAD, Alipašina 43, u sedmici od 1. – 5. avgusta.

Ambasada SAD-a napominje da na aukciji ne mogu učestvovati strani državljani!