Flag

An official website of the United States government

Javna online prodaja korištene imovine
3 minuta za pročitati
28 Septembra, 2022

Aukcijska prodaja
Aukcijska prodaja

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini će održati javnu internet prodaju korištene imovine sa početkom u srijedu 28. septembra 2022. u 10:00, i koja će se završiti u srijedu, 5. oktobra 2022. godine u 09:00.

Uslovi prodaje:

Imovina se prodaje u „zatečenom stanju“, bez garancija.

Detaljne instrukcije se nalaze na stranici,  Sarajevo BA, pod sekcijom “Kako funkcioniše”.

Na aukciji mogu učestvovati punoljetna fizička lica koja su se registrovala kao kupac na web stranici,  aukcija Sarajevo, BA, u skladu sa propozicijama učestvovanja.

Prilikom registracije kupaca potrebno je dati lične podatke.  O zaštiti ličnih podataka datih u postupku registracije informišite se u dijelu “Korisnički ugovor i obavještenje o privatnosti”.

Plaćanje i preuzimanje kupljene imovine će biti organizovano na staroj lokaciji Ambasade SAD, Alipašina 43, u petak, 7. oktobra u periodu od 08:30 – 16:30.

Plaćanje je moguće izvršiti isključivo u gotovini u KM.

Ambasada napominje da na aukciji ne mogu učestvovati strani državljani!