Opšte upozorenje

(750x500) Capitol Hill

State Department je nedavno ažurirao Opšte upozorenje.  Američki državljani u Bosni i Hercegovini treba da ga pročitaju i da još jednom provjere sve  mjere u vezi sa ličnom sigurnošću: Opšte upozorenje