Naš odnos

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, i područni uredi u Banjaluci i Mostaru rade na zaštiti i promicanju američkih interesa i razvijanju dobrih odnosa sa građanima i vlastima u Bosni i Hercegovini.

S.A.D. i Bosna i Hercegovina