Zamjenik šefa misije Ellen Germain

Zamjenik šefa misije Ellen Germain

Ellen Germain je karijerni diplomata State Departmenta. Na dužnost zamjenika šefa misije u Ambasadi SAD u Sarajevu u Bosni i Hercegovini stupila je 14. avgusta 2018. godine.

Prethodno je obavljala dužnost direktora Kancelarije za saradnju sa zemljama arapskog poluostrva pri State Departmentu u Washingtonu, a u period od 2012. do 2015. godine obavljala je dužnost generalnog konzula u generalnom konzulatu SAD u Krakowu u Poljskoj. U perodu od 2008. do 2011. godine radila je kao zamjenik političkog savjetnika pri misiji SAD u Ujedinjenim nacijama u New Yorku gde je bila zadužena za oblast Bliskog Istoka i Azije te pitanje neširenja naoružanja.

U Ambasadi SAD u Bagdadu obavljala je dužnost zamjenika političkog savjetnika. Gospođa Germain je u Washingtonu radila i u Kancelariji za izraelsko-palestinsko pitanje, Kancelariji za zemlje Magreba, te Kancelariji za Rusiju. Službovala je u misijama u Tel Avivu, Londonu i Moskvi. State Departmentu se pridružila 1995. godine.

Gospođa Germain je rođena i odrasla u New Yorku, gdje je završila Hunter College srednju školu, a diplomu engleskog jezika stekla na Univerzitetu Stanford. Posjeduje zvanje magistra u oblasti engleskog jezika stečeno na Univerzitetu Columbia, a na Univerzitetu Cambridge stekla je zvanje magistra u oblasti kompjuterske obrade govora i teksta.

Prije stupanja u službu u State Departmentu, gospođa Germain je radila kao programer te novinar u oblasti nauke. Govori bosanski i poljski jezik, a pored toga poznaje francuski i hebrejski.