Partnerska vježba održat će se u i oko Banjaluke

U periodu od 14. do 18. novembra 2016, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske ugostiće pripadnike SIPE, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, Oružanih snaga BiH i Evropske komadne oružanih snaga SAD radi održavanja partnerske vježbe koja će se odvijati u i oko Banjaluke, uz podršku zemlje domaćina.

Ova vježba je zadnja u nizu događaja zamišljenih da pruže osoblju lokalnih vojnih i sigurnosnih službi priliku da uvježbaju taktike i procedure zajedno sa američkim partnerima, u cilju povećanja sposobnosti reagovanja na potencijalne incidentne situacije.

Ovakvi angažmani poboljšavaju interoperabilnost, razumijevanje i saradnju između vojnih i civilnih službi u cilju osposobljavanja za pružanje bolje zaštite građanima u toku kriznih situacija, istovremeno jačajući bh. bilateralnu saradnju sa Oružanim snagama SAD-a.