Flag

An official website of the United States government

Važne informacije o pasošima

Zakazani termini i lokacije

Dobrodošli u odjel za Pasoše i državljanstva ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu. Pružamo usluge državljanima Sjedinjenih Američkih Država. Odjel je zatvoren za javnost za vrijeme praznika u Americi i Bosni i Hercegovini.

Napomena: Državljanin Sjedinjenih Država kome treba usluga vezana za pasoše, državljanstvo ili registraciju rođenja djeteta, mora imati zakazan termin.

Uz svaku aplikaciju za pasoš, potrebno je da ponesete jasne fotokopije svih dokumenata koje ćete priložiti uz aplikaciju (pasoši aplikanta, pasoši ili drugi identifikacioni dokumenti roditelja, rodni list, vjenčani list, itd.)

Ako putujete u naredna dva radna dana, pogledajte šta je potrebno za hitni pasoš.

Prikladne prilagodbe

Ako vam je potrebna prikladna prilagodba za vaš termin, potičemo vas da zatražite tu prilagodbu odmah nakon što zakažete svoj termin. Ulažemo sve napore da osiguramo prilagodbe osobama s invaliditetom i drugima zdravstvenim stanjima. Prikladne prilagodbe mogu varirati, ovisno o situaciji i potrebama osobe.
Primjeri prilagodbi uključuju, ali nisu ograničeni samo na:

  • Ako vam je potreban privatni termin zbog zdravstvenog stanja ili invaliditeta, možemo zakazati alternativno vrijeme za vaš razgovor..
  • Ako vi ili vaše dijete imate posebne potrebe koje zahtijevaju privatni termin u mirnom prostoru bez ometanja, možemo zakazati alternativno vrijeme za vas ili vašu obitelj da dođete na vaš razgovor.
  • Ako ne možete govoriti, možda će vam biti dopušteno odgovarati na pitanja na dogovoreni neverbalni način, kao što je korištenje olovke i papira.
  • Ako ste gluhi ili nagluhi, možete povesti tumača za znakovni jezik za prevođenje tijekom intervjua ako je potrebno.
  • Ako ste slabovidni, možemo vam osigurati materijale štampane velikim slovima.

Ako ne možete dati otiske prstiju zbog zdravstvenog stanja, uključujući urođene mane, fizičke deformitete, stanje kože, možete se kvalificirati za  izuzeće od uzimanja otiska za određene prste.

 • Tamo gdje je intervju neophodan, izuzeće se može odobriti samo u ekstremnim situacijama, kao što je zdravstveno stanje koje zahtijeva medicinsku evakuaciju avionom.

Čekaonica Konzularnog odjela i njezin toalet su pristupačni za osobe u invalidskim kolicima.