Flag

An official website of the United States government

Potrebni dokumenti za američki pasoš
Pasoši

Napomena: Državljanin Sjedinjenih Država kome treba usluga vezana za pasoše, državljanstva ili registraciju rođenja djeteta, mora imati zakazan termin.

Posjetite stranicu takse za pasoše  za informacije o naknadama vezanim za pasoške usluge.

Uz svaku aplikaciju za pasoš, morate donijeti jasne fotokopije svih dokumenata koje prilažete uz aplikaciju (pasoš, pasoši ili drugi identifikacioni dokumenti roditelja, rodni i vjenčani listovi, itd.)

Informišite se o tome kakve fotografije moraju biti.  Fotografije koje ne odgovaraju navdenome biće odbijene.

Hitno putovanje

Ukoliko morate hitno putovati i nemate dovoljno vremena da sačekate procesiranje pasoša sa punim rokom važenja, možete podnijeti zahtjev za hitni američki pasoš ograničenog važenja.  Takođe, možete predati zahtjev za hitni pasoš ako je vaša aplikacija za pasoš sa punim rokom trajanja još uvijek u fazi procesiranja a vi morate hitno putovati u roku od naredna 2 radna dana.

Potrebni dokumenti, uključujući i takse, su isti za hitne pasoše kao i za one sa punim rokom važenja. Te zahtjeve možete pronaći detaljno u nastavku. Više informacija.

Podnesite zahtjev za drugi pasoš

Izdavanje drugog pasoša nije automatsko i treba ga smatrati izuzetkom od pravila.  Zahdjev može biti odobren u pojedinačnim slučajevima i samo kada je opravdan.

Drugi pasoš se može izdati ako:

 • Pasoš je potreban i za potvrđeno putovanje i za apliciranje za strane vize istovremeno;
 • Primarni pasoš drže BH vlasti ili neka strana ambasada, a podnosilac zahtjeva ima potvrđeno putovanje; i/ili
 • Podnosilac zahtjeva ima potvrđene putne planove u stranu zemlju koja će odbiti vizu ili ulazak nosiocu pasoša u kome su oznake ili vize koje pokazuju putovanje u određene druge zemlje

Potrebno je da dostavite sljedeće:

Podnesite zahtjev za pasoš za odrasle – moj posljednji pasoš je bio izdat prije mog 16.og rođendana ili prije

Ukoliko podnosite zahtjev da obnovite Američki pasoš koji je izdat prije 16.tog rođendana ili prije više od 15 godina, morate lično doći na prethodno zakazan termin.

Potrebni dokumenti:

 • Vaš posljednji američki pasoš;
 • Jednu fotografiju za pasoš (2×2 inča) – vidjeti uputstva za fotografije Fotografije koje ne ispunjavaju ove zahtjeve će biti odbijene. Fotografije dimenzija kao za BiH pasoš nisu prihvatljive;
 • Zvanični identifikacioni dokument sa slikom (npr. američki ili strani pasoš, vozačka dozvola ili vojna iskaznica). Američki pasoš može poslužiti ako nije istekao;
 • Ako je vaš pasoš izdat prije više od 15 godina, molimo ponesite 1-2 fotografije za svaku godinu od dana izdavanja pasoša do sada, da pokažete kako se vaš izgled mijenjao (porodične ili neformalne fotografije su prihvatljive);
 • Ako ste promijenili ime otkako je vaš prethodni američki pasoš izdat, moraćete predočiti odgovarajuću dokumentaciju (npr. vjenčani list ili rječenje o promjeni imena) da dokažete tu promjenu;
 • Formular DS-11.  Molimo vas da formular popunite online, odštampate i donesete na zakazani termin.  Nemojte slati ovaj formular u S.A.D. i NEMOJTE ga potpisati dok to od vas ne zatraži konzularni službenik.

Maloljetnici od 16 i 17 godina

Maloljetnici od 16 i 17 godina koji imaju vlastiti identifikacioni dokument mogu sami podnijeti zahtjev za pasoš.  Međutim, preporučljivo je da bar jedan roditelj dođe lično sa maloljetnikom da bi ga identifikovao i pokazao da je roditelj saglasan sa podnošenjem zahtjeva.

NAPOMENA:  Iako se pravilo o potpisu oba roditelja ne odnosi na maloljetnike od 16 i 17 godina, prema pravilima State Departmenta, pasoš generalno neće biti izdat maloljetniku ako je roditelj koji ima starateljstvo ili zakonski staratelj obavijestio State Department pismenim putem da nije saglasan sa izdavanjem pasoša.

Primjeri roditeljske pažnje

 • Dolazak roditelja u pratnji maloljetnika kada predaje zahtjev za pasoš, ili
 • Potpisana izjava bar jednog roditelja o saglasnosti za izdavanje pasoša (uz kopiju identifikacionog dokumenta tog roditelja)

Promjena imena

Za informacije vezane za promjenu imena pogledajte stranicu na engleskom jeziku.

Zamijenite pasoš ograničenog važenja za onaj sa punim rokom važenja

Za informacije vezane za zamjenu pasoša ograničenog važenja pogledajte stranicu na engleskom jeziku.

Obnova pasoša djeteta mlađeg od 16 godina

Kada podnosite zahtjev za obnovu američkog pasoša za dijete mlađe od 16 godina, oba roditelja i dijete moraju doći lično na zakazani termin.

Treba da ponesete sljedeće:

 • Posljednji pasoš djeteta;
 • Jedna fotografija 2×2 inča – vidjeti uputstvo za fotografije. Fotografije koje ne ispunjavaju ove uslove će biti odbijene.  Fotografije dimenzija kao za BiH pasoš nisu prihvatljive;
 • Ako je dijete imalo manje od pet godina kada mu je posljednji pasoš izdat, ponesite 1-2 fotografije za svaku godinu od dana izdavanja pasoša do danas, da biste pokazali kako mu se izgled mijenjao (porodične ili neformalne fotografije su prihvatljive);
 • Rodni list ili Konzularni izvještaj o rođenju u inostranstvu, gdje se vide imena roditelja;
 • Zvanični identifikacioni dokument roditelja (npr. američki ili strani pasoš, vozačka dozvola ili vojna iskaznica);
 • Nepovratna taksa za američki pasoš za dijete ispod 16 godina. Platićete je lično na kasi kada dođete na zakazani termin u Ambasadu.
 • Formular DS-11. Ispunite ga online i odštampajte. Nemojte ga potpisati.  Potpisaćete ga u prisustvu konzularnog službenika.

 Dijete se mora pojaviti zajedno sa oba roditelja.  Ukoliko jedan roditelj ne može doći, pogledajte informacije ovdje.

Ispod 16 godina – samo jedan roditelj prisutan

Ispod 16 godina – samo jedan roditelj prisutan:

Ako jedan od roditelja koji ima starateljstvo ne može doći na zakazani termin, on/ona mora podnijeti notarizirani formular DS-3053 “Saglasnost za izdavanje pasoša djetetu”.  Kada se formular DS-3053 predoči, mora se predočiti i kopija istog identifikacionog dokumenta koji je korišten prilikom notarizacije formulara.

Druga mogućnost je da roditelj koji podnosi zahtjev za dijete preda nešto od sljedećeg:

 • Rodini list djeteta na kome je navedeno samo ime roditelja koji podnosi zahtjev;
 • Rješenje o usvojenju (ako je roditelj jedini usvojitelj);
 • Sudska odluka kojom se roditelju dodjeljuje isključivo starateljstvo (tj. odsutni roditelj nema nikakvog pristupa djetetu. U toj odluci, mogućnost djetetovog putovanja ne može biti ograničena);
 • Sudsko rješenje o nekompetentnosi roditelja koji je odsutan; ili
 • Smrtni list roditelja.

Obnova pasoša za odrasle

Potrebni dokumenti:

 • Vaš posljednji američki pasoš;
 • Jedna fotografija 2×2 inča – vidjeti uputstva za fotografije. Fotografije koje ne ispunjavaju ove zahtjeve će biti odbijene. Fotografije dimenzija kao za BiH pasoš nisu prihvatljive;
 • Ako ste promijenili ime otkako vam je posljednji američki pasoš izdat, potrebno je podnijeti dokaz o promjeni imena, kao što je vjenčani list ili rješenje ili sudska odluka o promjeni imena;
 • Nepovratna taksa za obnovu pasoša.
 • Formular DS-82

Nepotpune, nepotpisane ili netačne aplikacije neće biti prihvaćene i odgodiće procesiranje.

 • Ovaj odjeljak se odnosi na pasoše koji su:
 • Neoštećeni i mogu se predati zajedno sa aplikacijom;
 • Izdati unutar zadnjih 15 godina;
 • Izdati na 10 godiina; i
 • Izdati na vaše sadašnje ime ili ste promijenili ime i možete podnijeti zakonsku dokumentaciju o tome (npr. vjenčani list, rješenje o promjeni imena)
 • Ukoliko ne ispunjavate ove uslove, molimo da slijedite uputstva ovdje.

Zamjenite oštećeni pasoš

Američki pasoši koji su oštećeni ili su u lošem stanju moraju se zamijeniti jer više nisu važeći za putovanje.  Iz sigurnosnih razloga, ovaj ured može zadržati oštećeni pasoš.  Ako je vaš američki pasoš oštećen, morate predati zahtjev lično nakon što zakažete termin.

Potrebno je da donesete sljedeće:

 • Oštećeni američki pasoš;
 • Dokaz o državljanstvu S.A.D. Na primjer:  američki rodni list i uvjerenje o naturalizaciji, Izvještaj o rođenju u inostranstvu, ili istekli neoštećeni pasoš S.A.D.;
 • Važeći zvanični identifikacioni dokument sa slikom (npr. strani pasoš, vozačka dozvola ili vojna iskaznica);
 • Jednu fotografiju za pasoš (2×2 inča) – vidjeti uputstva za fotografije . Fotografije koje ne ispunjavaju ove zahtjeve će biti odbijene. Fotografije dimenzija kao za BiH pasoš nisu prihvatljive;
 • Za podnosioce zahtjeva mlađe od 16 godina, mora de podnijeti i rodni list i oba roditelja moraju biti prisutna sa djetetom. Ako samo jedan roditelj može doći, molimo slijedite ova uputstva. Roditelji moraju ponijeti važeći zvanični identifikacioni dokument.
 • Podnosioci zahtjeva koji imaju 16 i 17 godina moraju biti u pratnji roditelja ili zakonskog staratelja. Taj odrasli pratilac mora ponijeti važeći zvanični identifikacioni dokument.
 • Formular DS-11

Nepovratna taksa za zamjenu oštećenog pasoša:

Taksu ćete platiti lično na blagajni kada dođete na zakazani termin.  Informacije o plaćanju takse se nalaze ovdje.

Zamjena izgubljenog ili ukradenog pasoša

Ako je vaš američki pasoš izgubljen ili ukraden, potrebno je da lično predate zahtjev za novi pasoš, nakon što zakažete termin.

Potrebno je da donesete sljedeće:

 • Dokaz da ste državljanin S.A.D. – Na primjer:  američki rodni list ili uvjerenje o naturaliyaciji, Izvještaj o rođenju u inostranstvu ili istekli američki pasoš;
 • Važeći zvanični identifikacioni dokument (npr. američki ili strani pasoš, vozačka dozvola ili vojna iskaznica);
 • Jedna fotografija 2×2 inča – vidjeti uputstva za fotografije photo requirements. Fotografije koje ne ispunjavaju ove zahtjeve će biti odbijene.  Fotografije dimenzija kao za BiH pasoš nisu prihvatljive;
 • Za podnosioce zahtjeva ispod 16 godina, rodni list mora biti predočen i oba roditelja moraju doći na zakazani termin sa djetetom. Ukoliko samo jedan roditelj može doći, molimo slijedite ova uputstva Roditelji moraju ponijeti zvanični identifikacioni dokument sa slikom;
 • Podnosioci zahtjeva od 16 i 17 godina moraju biti u pratnji bar jednog roditelja ili zakonskog staratelja. Roditelj mora ponijeti zvanični identifikacioni dokument sa slikom.;
 • Formular DS-11. Formular popunite online, odštampajte i donesite u Ambasadu.  Nemojte ga slati u S.A.D.  NEMOJTE ga potpisati; to ćete učiniti u prisustvu konzularnog službenika;
 • Formular DS-64: Izjava o izgubljenom ili ukradenom pasošu.  Ovaj formular će se automatski generisati kada ispunite DS-11.  Predajom ovog formulara, proglasićete svoje pasoš izgubljenim/ukradenim;
 • Nepovratana taksa za američki pasoš je $115 (ispod 16 godina), odnosno $145 (iznad 16 godina). Taksu ćete platiti lično na blagajni kada dođete u Ambasadu.

Rođenje

Informacije o rođenju mogu se naći na engleskoj verziji ambasadine internet stranice.