Flag

An official website of the United States government

Politika i istorija

SAD-BiH Odnosi

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, i područni uredi u Banjaluci i Mostaru rade na zaštiti i promicanju američkih interesa i razvijanju dobrih odnosa sa građanima i vlastima u Bosni i Hercegovini.