#Pricajmoozraku: Zamjenica ambasadora SAD-a Ellen Germain domaćin razgovora o kvaliteti zraka i mogućim rješenjima za Sarajevo

As part of U.S. Embassy Sarajevo’s efforts to raise public awareness about the problem of air pollution in BiH, Deputy Chief of Mission Ellen Germain hosted a lunch with Sarajevo Canton Prime Minister Edin Forto and visiting U.S. Environmental Protection Agency (EPA) scientist Dr. Gayle Hagler.

S namjerom da skrene pažnju javnosti na problem zagađenja zraka u BiH i moguća rješenja za taj problem, zamjenica ambasadora SAD-a Ellen Germain ugostila je na radnom ručku premijera Kantona Sarajevo Edina Fortu i gostujuću naučnicu iz američke Agencije za zaštitu okoliša (EPA) dr. Gayle Hagler.  Tom prilikom, Dr. Hagler je prezentirala sažetak istraživačkog projekta o nivou zagađenja zraka koji je EPA uradila u partnerstvu sa ambasadom SAD-a u Sarajevu, a koji je počeo postavljanjem opreme za mjerenje nivoa zagađenja zraka na zgradu Ambasade u maju 2018. godine.

Zamjenica ambasadora Germain pozdravila je činjenicu da je Vlada Kantona Sarajevo svjesna ozbiljnog problema zagađenja zraka u gradu i odala im priznanje za njihove napore da poboljšanju kvalitet zraka. Ona je također prezentirala i preporuke i prijedloge Koordinacijske grupe za kvalitet zraka – grupe koju predvodi ambasada SAD-a, a čine je predstavnici međunarodne zajednice i civilnog društva – za poboljšanje hitnih mjera protiv zagađenja zraka u Sarajevskom kantonu.

Ove preporuke uključuju: 1) smanjenje nivoa koncentracije zagađivača zraka pri kojem se aktiviraju hitne mjere, 2) automatsko aktiviranje hitnih mjera umjesto sazivanja sastanka relevantnih ministarstava kako bi se razmatrala implementacija i 3) unaprijeđenje komunikacije sa javnosti u slučajevima kada visoko zagađenje zraka dosegne upozoravajuće i alarmantne razine. Grupa je također razmatrala i određene preporuke Europske Unije iz Brisela koje se tiču unaprijeđenja hitnih mjera.

Zamjenica ambasadora Germain je ispred Koordinacijske grupe za kvalitet zraka izrazila spremnost na podršku Vladi Kantona Sarajevo za korištenje ove grupe kao foruma za koordinaciju i komunikaciju u vezi s kvalitetom zraka u BiH.