Saopštenje Ambasade SAD-a o Pregledu odbrane

Ambasada SAD-a čestita Predsjedništvu BiH i ministrici odbrane završetak izrade dokumenta Pregled odbrane. Iako su za njegovu izradu bile potrebne godine, mi pozdravljamo duh saradnje koji je doveo do izrade okvira za budućnost Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji će izbalansirati broj vojnika, smanjiti broj perspektivne nepokretne vojne imovine i profilisati akcijski plan za modernizaciju vojske. Pregled odbrane je živi dokument koji se može ponovno razmatrati i revidirati u skladu sa željama vlasti Bosne i Hercegovine da nastave aktivnosti na smanjenju prekomjernih zaliha municije, uklanjanju mina širom zemlje, obučavanjem i opremanjem vojnika za pomaganje prilikom elementarnih nepogoda, kako u zemlji tako i u misijama u inostranstvu, kako bi na kraju postale modernizovane snage sposobne za partnerstvo sa drugim narodima.

Kompletiranjem dokumenta Pregled odbrane, pravi posao na njegovom provođenju tek počinje. Ovo je prilika za BiH da ojača svoju vezu sa NATO savezom i rad sa regionalnim partnerima. Apelujemo na lidere u BiH, da u nastupajućoj godini, rade na narednim koracima u knjiženju vojne imovine – uključujući i Han Pijesak u skladu sa sudskom odlukom – te nastave tražiti prilike za saradnju sa NATO saveznicima u okviru priprema za aktivaciju MAP (Akcionog plana za članstvo).