Saopštenje Ambasade SAD-a povodom deklaracije koja se razmatra u Narodnoj skupštini RS-a

Ambasada SAD-a u BiH poziva poslanike Narodne skupštine RS-a da pokažu svoju privrženost Dejtonskom mirovnom sporazumu tako što će se suzdržati od usvajanja bilo kakve deklaracije kojom bi se negirao autoritet Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Eksplicitno izreći namjeru da se ne provodi predstojeća odluka Ustavnog suda u predmetu koji se tiče Zakona o praznicima RS, kao što to čine tri članka ove Dekalracije koja je trenutno na razmatranju, vrlo jasno i očito je u suprotnosti sa vladavinom prava. Bilo koji poziv da se preispitaju ranije donesene odluke Ustavnog suda BiH jednako je neprihvatljiv, imajući u vidu da je Ustavni sud BiH izvorni i integralni dio Aneksa 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma – Ustava Bosne i Hercegovine.

Ambasada SAD-a smatra da je poštivanje vladavine prava od strane svih stranaka u BiH ključan dio demokratskog procesa. Ostale mjere za rješavanje ekonomskih i političkih izazova sa kojima se zemlja suočava biti će još teže bez ovog važnog zakonskog okvira i stabilnosti koju on nudi.