Flag

An official website of the United States government

Glasanje
U.S. Citizen Services

Sada svi američki državljani mogu dobiti prazne glasačke listiće elektronskim putem. Ovisno o državi u kojoj možete glasati, glasački listić možete dobiti putem emaila, faksa ili ga skinuti sa interneta. Za početak, morate otići na www.FVAP.gov da popunite novi Federal Post Card Application (FPCA), isprintajte ga i vratite ga vašem lokalnom izbornom uredu u Sjedinjenim Državama. Savjetujemo svim američkim državljanima koji žive izvan Amerike da po navici FPCA popunjavaju svakog januara. U registraciji navedite email adresu kako bi vas izborni dužnosnici što lakše mogli kontaktirati u slučaju da se desi neki problem. Ukoliko vaša država šalje glasačke listiće samo putem faksa, ne zaboravite da navedete broj vašeg faksa. Ukoliko ga zatražite elektronskim putem i navedete vašu email adresu ili broj faksa, dobićete prazni glasački listić 45 dana prije opštih izbora i izbora za Kongres i u pravilu 30 dana prije unutarstranačkih izbora, i drugog kruga izbora za federalne urede. Većina država sada ima webstranice na kojima glasači mogu provjeriti svoje registracije, a mnoge nude mogućnost praćenja registracija i glasačkih listića.

Posjetite Federal Voting Assistance Program ili kontaktirajte SarajevoACS@state.gov za više informacija o glasanju u inostranstvu.