Flag

An official website of the United States government

Podnošenje zahtjeva za državljanstvo S.A.D.
Usluge za američke državljane

Ako vam je izdat neki od navedenih dokumenata, možete odmah započeti sa podnošenjem zahtjeva za vaš prvi američki pasoš. Ako više niste u posjedu nekog od navedenih dokumenata, morate dobiti njegovu ovjerenu kopiju od strane službe koja ga je izdala.

Kada budete u posjedu jednog od navedenih dokumenata, molimo pogledajte instrukcije za podnošenje zahtjeva za vaš prvi američki pasoš.

Ako ste rođeni izvan S.A.D. i niste prethodno dokumentovani kao američki državljanin i:

  • Imate manje od 18 godina: molimo pogledajte instrukcije za dobijanje Konzularnog izvještaja o rođenju u inostranstvu;
  • Imate više od 18 godina: treba da pogledate informacije u vezi sa prenošenjem državljanstva kako biste vidjeli da li vaš roditelj/roditelji ispunjava preduslov u vezi sa fizičkom prisutnošću, koji je u to vrijeme, u skladu sa zakonom o državljanstvu S.A.D, bio na snazi.  Ako na temelju ovih informacija smatrate da imate pravo na državljnstvo S.A.D, molimo da za daljnje informacije pošaljete e-mail na SarajevoACS@state.gov.