Govor ambasadora Murphya na otvaranju Energetskog samita BiH 2023