Usluge za američke državljane

Telefonski upiti se primaju tokom radnog vremena 08:00-17:00.

Termini za usluge su potrebni za sve usluge za američke državljane koje nisu hitne (usluge vezane za pasoše, prijavu rođenja djeteta van Sjedinjenih Država, notarske usluge i pomoć pri glasanju)

Sigurnosne Poruke

Pogledajte sve sigurnosne poruke za američke državljane koji posjećuju Bosnu i Hercegovinu.