Hapšenje državljanina S.A.D.

Ministarstvo vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država državljanima S.A.D. uhapšenim u inostranstvu želi osigurati pošten i human tretman. Spremni smo pružiti pomoć našim državljanima koji se nalaze u pritvoru i njihovim porodica u okvirima naših ovlasti u skladu sa međunarodnim pravom, domaćim i stranim zakonom.

Izbjegnite hapšenje u inostranstvu tako što ćete se:

 • pridržavati zakona i propisa zemlje koju posjećujete ili u kojoj živite,
 • informisati o propisima u inostranstvu koji se možda razlikuju od propisa u Sjedinjenim Državama. Neke informacije o Bosni i Hercegovini možete naći na našoj web stranici s Informacijama o pojedinim državama. Kako bi se prije putovanja dodatno informisali o propisima unutar zemlje u koju putujete, kontaktirajte najbližu ambasadu ili konzulat te države u Sjedinjenim Državama.

Ako ste uhapšeni ili znate osobu koja je uhapšena u inostranstvu:

Konzularna pomoć pritvorenim državljanima S.A.D.:

Kada dođe do hapšenja američkog državljanina u inostranstvu, osoba u početku može biti zbunjena i dezorijentisana. Okolnosti koje dodatno mogu otežati stvari su nepoznato okruženje, nepoznavanje jezika, običaja ili pravnog Sistema.

Kako možemo pomoći:

 • Možemo vam dostaviti listu domaćih advokata koji govore engleski.
 • Kontaktirati članove porodice, prijatelje ili poslodavca uhapšenog državljanina S.A.D., uz njegovo/njeno pismeno dopuštenje.
 • Redovno posjećivati zatvorenog američkog državljanina te dostaviti sadržaje za čitanje i vitaminske dodatke, kada je to potrebno.
 • Osigurati da vam zatvorske službe pružaju odgovarajuću medicinsku njegu.
 • Dati opšti pregled lokalnog krivično-pravnog postupka.
 • Informisati zatvorenika o lokalnim resursima i onima dostupnim u S.A.D. koji se odnose na pomoć žrtvama krivičnih djela.
 • Ako žele, zatražiti odobrenje od zatvorskih službi za posjete sveštenika vaše denominacije.
 • Otvoriti OCS Trust (privremeni račun) tako da prijatelji i obitelj mogu transferirati novac uhapšenim američkim državljanima, kada to dopuštaju zatvorski propisi.

Nismo u mogućnosti:

 • Osloboditi američke državljane pritvorene u inostranstvu.
 • Svjedočiti na sudu o nečijoj krivici ili nevinosti.
 • Pružiti pravni savjet ili zastupati američke državljane pred sudovima u inostranstvu.
 • Služiti kao službeni tumači ili prevodioci.
 • Američkim državljanima u inostranstvu plaćati troškove advokata, liječenja ili druge naknade.

Kontakt za hitne slučajeve

 • Ako ste državljanin S.A.D. I imate hitan slučaj nakon radnog vremena, molimo pozovite dežurni telefon (+387 33) 704-000.
 • Za hitne slučajeve za vrijeme redovnog radnog vremena, ponedjeljak-petak od 8:00 do 17:00, molimo nazovite (+387 33) 704-000.