Usvajanje

Usvajanje

Bosna i Hercegovina (BiH) nije članica Haške konvencije o usvajanju. Usvajanja djece iz BiH od strane stranih državljana su rijetka i podliježu različitim pravilima i procedurama u odnosu na usvajanja od strane domaćih građana. Mada BiH zakon izričito ne zabranjuje strancima da podnesu molbu za usvajanje djeteta iz BiH, od potencijalnih stranih usvojitelja se traži da predoče uvjerljive razloge za usvajanje.

Za više informacija o uslovima za useljenje, o tome ko može usvojiti ili biti usvojen, te za kontake za BiH organe nadležne za usvajanje, molimo pogledajte zvanične informacije State Departmenta: Informacije o usvajanju iz Bosne i Hercegovine.

Ažurirano: 29. marta 2021.