Usvajanje

U ovom odjeljku se nalazi pregled procesa usvajanja djece iz drugih zemalja. Procesi usvajanja se u velikoj mjeri razlikuju jer su regulisani zakonom zemalja u kojima žive usvojitelji i dijete (što u slučaju Sjedinjenih Američkih Država znači da se primjenjuju i federalni zakoni i zakoni saveznih država), kao i na kojoj od ovih lokacija se pravni proces usvajanja zavrava. Nadalje, ukoliko je zemlja djetetovog porijekla potpisnica Haške konvencije o usvajanju, mora se postupati u skladu sa haškim procesom obje zemlje. Potencijalni usvojitelji treba da uzmu u obzir sve ove elemente da bi ocijeniil šta mogu očekivati.

“Za potpun i skladan razvoj svoje ličnosti, dijete treba da odrasta u porodičnom okruženju, u atmosferi sreće, ljubavi i razumijevanja. ….Usvajanje djece iz drugih zemalja može pružiti prednost stalne porodice djetetu kojem nije moguće pronaći odgovarajuću porodicu u državi njegovog porijekla.”

-Haška konvencija o usvajanju, Preambula

Svakom djetetu topli dom koristi na bezbroj načina. Upravo to je kroz usvajanje djece iz drugih zemalja trajno omogućeno stotinama i hiljadama djece širom svijeta. Kada je nemoguće da djeca ostanu sa nekim od srodnika, i kada nije moguće naći nove roditelje u njihovim zajednicama, usvajanje djece preko granica otvara novi put za djecu da dobiju staranje, sigurnost i ljubav koje može pružiti stalna porodica.

Dodatni izvori:

Child Welfare Information Gateway – služba Ureda za djecu, Uprave za djecu i porodicu, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite S.A.D.

Medline Plus – usluga koju pruža Nacionalna medicinska biblioteka S.A.D. i Nacionalni institut zdravlja

A Healthy Beginning: Važne informacije za roditelje i djecu usvojenu iz drugih država (PDF 167KB) – brošura Američke akademije pedijatara

“Moja administracija nastavlja predano pomagati kako bi svako dijete našlo topli dom. ” – Predsjednik Barack Obama, Predsjednički proglas povodom Nacionalnog mjeseca usvajanja 2012.

 

Da biste usvojili dijete iz druge zemlje i doveli ga da živi u S.A.D., prvo morate, prema američkom zakonu, ispunjavati uslove za usvojitelja. Federalna agencija koja donosi odluku o ovom pitanju je Služba za državljanstvo i useljenje S.A.D. (U.S. Citizenship and Immigration Services – USCIS), koja je dio Ministarstva domovinske sigurnosti. Ne možete dovesti usvojeno dijete (ili dijete kojem ste postali zakonski staratelj u svrhu useljenja i usvajanja) u S.A.D. sve dok USCIS ne utvrdi da ispunjavete uslove za usvajanje djeteta iz druge zemlje.

Preduslovi na nacionalnom nivou

Morate ispunjavati odredjene kriterije kako biste usvojeno dijete, koje je rođeno u drugoj zemlji, doveli u S.A.D. Neki od osnovnih kriterija su:

  1. Morate biti državljanin S.A.D.
  2. Ako niste u braku, morate imati najmanje 25 godina.
  3. Ako ste u braku, morate skupa usvojiti dijete (čak i ako živite odvojeno a niste razvedeni), i vaš supružnik takođe mora biti državljanin S.A.D. ili imati odobren boravak u S.A.D.
  4. Morate ispuniti određene kriterije od kojih zavisi da li ste podobni da postanete potencijalni usvojitelj, a to uključuje provjere iz krivične evidencije, davanje otisaka prstiju kao i izvještaj o porodičnoj situaciji.

Preduslovi na nivou saveznih država

Pored toga što, po američkom nacionalnom zakonu, morate ispunjavati određene kriterije da biste postali potencijalni usvojitelj, takođe morate ispunjavati i kriterije koje postavlja savezna država u kojoj živite. Više o uslovima pojedinih država saznajte na stranici Child Welfare Information Gateway.

Preduslovi strane zemlje

Svaka zemlja ima svoje preduslove koje potencijalni usvojitelji moraju ispuniti. Detaljne informacije možete pročitati na stranici sa informacijama za svaku pojedinu zemlju.