Međunarodna otmica djece od strane roditelja

  1. Usvajanje
  2. Rođenje
  3. Međunarodna otmica djece od strane roditelja

Haška konvencije o građansko-pravnim aspektima međunarodne otmice djece stupila je na snagu između Bosne i Hercegovine i S.A.D. 6. marta 1992. Detaljne informacije o djelovanju Haške konvencije o građansko-pravnim aspektima međunarodne otmice djece potržite na web stranici State Departmenta International Parental Child Abduction Page.

Advokati koji zastupaju sporove oko starateljstva:

Ambasada ima listu advokata u BiH, od kojih neki imaju iskustava sa slučajevima međunarodne otmice djece. Ambasada ne ocjenjuje ove advokate – na vam je da se raspitate o iskustvu ovih advokata prije nego što ih unajmite da vas zastupaju.

Ambasadi nije poznato da u BiH postoje nevladine organizacije koje se konkretno bave slučajevima međunarodne otmice djece.