Podnošenje zahtjeva za državljanstvo S.A.D.

Ako vam je izdat neki od navedenih dokumenata, možete odmah započeti sa podnošenjem zahtjeva za vaš prvi američki pasoš. Ako više niste u posjedu nekog od navedenih dokumenata, morate dobiti njegovu ovjerenu kopiju od strane službe koja ga je izdala.

Američki rodni list  – za ovjerene kopije, molimo kontaktirajte državu u kojoj ste rođeni. Za tu svrhu National Center for Health Statistics ima listu država sa kontakt informacijama;

Konzularni izvještaj o rođenju u inostranstvu (Formular FS-240) – za ovjerene kopije, molimo kontaktirajte Passport Services Office at the Department of State;

Potvrda o rođenja (Formular FS-545 ili DS-1350) – za ovjerene kopije, molimo kontaktirajte  Passport Services Office at the Department of State;

Uvjerenje o državljanstvu S.A.D. –  za ovjerene kopije, molimo kontaktirajte U.S. Citizenship and Immigration Services;

Uvjerenje o naturalizacija S.A.D.  – za ovjerene kopije, molimo kontaktirajte U.S. Citizenship and Immigration Services;

Pasoš vašeg američkog roditelja u kojem ste i vi  – za kopiju pasoša vaših roditelja, molimo kontaktirajte Passport Services Office at the Department of State.

Kada budete u posjedu jednog od navedenih dokumenata, molimo pogledajte instrukcije za podnošenje zahtjeva za vaš prvi američki pasoš.

Ako ste rođeni izvan S.A.D. i niste prethodno dokumentovani kao američki državljanin i:

Imate manje od 18 godina: molimo pogledajte instrukcije za dobijanje Konzularnog izvještaja o rođenju u inostranstvu;

Imate više od 18 godina: treba da pogledate informacije u vezi sa prenošenjem državljanstva kako biste vidjeli da li vaš roditelj/roditelji ispunjava preduslov u vezi sa fizičkom prisutnošću, koji je u to vrijeme, u skladu sa zakonom o državljanstvu S.A.D, bio na snazi.  Ako na temelju ovih informacija smatrate da imate pravo na državljnstvo S.A.D, molimo da za daljnje informacije pošaljete e-mail na SarajevoACS@state.gov.